Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamari.

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Hallitustunnustelija Orpon eduskuntaryhmille esittämissä kysymyksissä olivat keskeisesti mukana yritysten ja kasvun kannalta tärkeät teemat: työvoimapulan ratkaiseminen, talouskasvu, elinvoima, yritysten ja yrittäjien toimintaedellytykset, suomalaisten osaamis- ja koulutustaso ja TKI.

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun metropolialueen kukoistus tekee hyvää koko Suomelle. Jo tästä syystä seutu ansaitsee hallitusohjelmassa erityishuomion. Hallitusohjelmaan tarvitaan kirjaukset metropolipolitiikasta.

Helsingin seutu kasvaa – ei kuitenkaan ilman uutta osaavaa työvoimaa. Huhtikuun alussa tehdyn Ennakointikamarin osaajakyselyn mukaan edelleen kaksi kolmannesta (64 prosenttia) seudun yrityksistä kokee osaajapulaa. Puolet vastanneista ilmoitti osaajapulan rajoittavan yrityksen kasvua tai liiketoiminnan kehittämistä vähintään jonkin verran ja liki 40 prosenttia vastaajista arvioi rekrytointitarpeen kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

Osaajapulan ratkaisemiseen tarvitaan ulkomaista työvoimaa, jonka houkuttelemiseksi pitää löytyä muutakin kuin sujuva oleskelulupaprosessi. Maahanmuuton onnistuminen ratkaistaan nimenomaan Helsingin seudulla. Alueella asuu jo tällä hetkellä yli puolet maan vieraskielisistä, joiden kouluttamiseen on panostettava ja joiden työllisyysaste on tärkeää saada kantaväestön tasolle.

Uusista yrityksistä ja työpaikoista merkittävä osa syntyy Helsingin seudulle. Uusia asukkaita ja yrityksiä varten tarvitaan puolestaan infraa eli uusia asuntoja, palveluja ja liikenneyhteyksiä.

Lentoaseman ja seudun satamien kautta kulkee merkittävä osa Suomen ulkomaankaupasta. Metropolialueelle tehdyt liikenneinvestoinnit hyödyttävät siis koko maata. Valtio osallistuu kuitenkin Helsingin seudun liikenneinvestointeihin noin 17 prosentin osuudella, kun Ruotsissa valtion osuus pääkaupunkiseudun liikenneinvestoinneista on 66 prosenttia ja Tanskassa 56 prosenttia.

Uusimaa, erityisesti Helsingin seutu,
on Suomen suurin tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatio (TKI) -keskittymä.

Espoossa tehdään Euroopan kaupungeista kuudenneksi eniten patenttihakemuksia. Helsingin seudulla tehdyt innovaatiot johtavat usein investointeihin jossain muualla Suomessa. Seudun TKI-menojen osuus pitäisi nostaa viiteen prosenttiin seudun bruttokansantuotteesta tiiviissä yhteistyössä kuntien ja yritysten kesken.

Konkreettinen ehdotus hallitusohjelmakirjaukseksi: Metropolialueelle laaditaan kasvua vauhdittava toimenpideohjelma, jolla vahvistetaan koko Suomen menestystä. Ohjelman pääteemoja ovat maankäyttö-, asumis- ja liikenneasiat, vieraskielinen väestö ja työperäinen maahanmuutto, uusien työpaikkojen luominen, koulutus ja osaaminen ja TKI-investoinnit.


Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari
Twitter: Pia_Pakarinen
LinkedIn: Pia Pakarinen

Lue myös

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.