Kolikoita ja kello seinällä.

Maksuviivästykset – vastaa ja vaikuta

Maksuviivästysdirektiivin (2011/7/EU) tarkistamiseen liittyen komission tarkoituksena on kerätä tietoa yritysten kokemista kohtuuttomista maksukäytännöistä, menettelyistä maksuviivästyksiin liittyvissä kiistoissa, maksuehtojen pääpiirteistä sekä menettelyistä, joilla maksuviivästyksiä voitaisiin torjua.

Kuuleminen on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille kaikilla talouden toimialoilla. Siinä keskitytään vain yritysten välisiin liiketoimiin liittyviin maksuehtoihin. Kuulemista ei siis ole tarkoitettu sellaisille vähittäiskauppiaille ja yrityksille, jotka myyvät tuotteitaan lähinnä suoraan kuluttajille tai viranomaisille.

Vastaa kyselyyn viimeistään 16.3.2023 EUSurvey – Survey (europa.eu) suomenkieliseen kyselyyn voi vaihtaa oikeasta yläkulmasta.


EU-katsaus 1/2023

Ruotsi johtaa puhetta EU:ssa erittäin vaativana aikana. Euroopassa on käynnissä sota ja sen heijastusvaikutukset ovat valtavat. Edellinen puheenjohtajamaa Tshekki luonnehti kauttaan ”sotapuheenjohtajuudeksi” ja samaa termiä on myös käyttänyt Ruotsin poliittinen johto nyt alkavasta kaudestaan.

Lue EU-katsaus 1/2023

Lue myös

Vastaa ja vaikuta: Kysely Euroopan komission sisämarkkinaohjelmasta

Euroopan komissio on julkaissut avoimen kuulemisen kerätäkseen palautetta sisämarkkinaohjelman 2021–2027 väliarviointia varten.

Toimitusjohtajalta: Valtion rahoitusta Helsingin seudun liikennejärjestelmään on lisättävä huomattavasti

Väyläviraston investointiohjelma vuosille 2024–2031 on päätöksenteossa. Ohjelmaluonnoksessa myönnetään, että hyöty–kustannus -suhteeltaan...

Kestävä elintarvikejärjestelmä – EU:n lainsäädäntökehyksen luominen – vastaa ja vaikuta

Kyselyssä selvitetään pk-yritysten näkemyksiä aloitteesta, jolla pyritään antamaan kuluttajille ja viranomaisille...