Covid-19 pandemian vaikutukset eurooppalaisten yritysten toimitusketjuihin – vastaa komission kyselyyn

Massapäätös maahantulijoiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen

Päätöksen takia jokaisen Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan rajanylityspaikan kautta maahan tulevan henkilön täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti.

Helsingin satamiin, Helsinki-Vantaan lentoasemaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkaan kohdistuva päätös on voimassa 18.–31.3.2021 ja koskee niin sanotuista riskimaista saapuvia henkilöitä.

Tällä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 ihmistä kahden viikon aikana.

Terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen. Vastaavalla tavalla toimitaan myös silloin, jos henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissä eikä Helsinki-Vantaan lentoaseman kauttakulkumatkustajia, jotka vaihtavat lentoasemalla ulkomaan jatkolennolle. Myöskään vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 16, jonka tulkintaa aluehallintovirastot ovat muuttaneet perustuslakivaliokunnan 5.3.2021 julkaiseman lausunnon ja sosiaali- ja terveysministeriön uusimman ohjeistuksen saatuaan. Aiemman tulkinnan mukaan aluehallintovirastolla oli mahdollisuus määrätä terveystarkastuksiin osallistuminen pakolliseksi vain yksilöllisin, henkilöön kohdistuvaan harkintaan perustuvin päätöksin. Lue AVIN koko tiedote

Päätöstä tehdessään Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut huomioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 17.3.2021 saamansa lausunnon sekä alueiden sairaanhoitopiirien epidemiologiseen asiantuntemukseen pohjautuvat arviot päätöksen välttämättömyydestä.

Lue myös

Konkreettista hyötyä liiketoimintaan HELBUSista – Monican kokemukset ja vinkit

Monica on yrittäjä ja työskentelee toimitusjohtajana miehensä kanssa perustamassaan J&Co Digital yrityksessä. Uudet opinnot ovat...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Vuoden katutyömaa -kilpailu alkaa: ehdota suosikkisi mukaan!

Helsingin kaupunki järjestää jo kolmatta kertaa Vuoden katutyömaa -kilpailun. Suosikkeja voi ehdottaa mukaan kisaan kyselyn avulla 10.9. asti.