Artikkelikuva

Miljoonalahjoitus avaa uusia opintoväyliä ja yrittäjyyspolkuja

Yrityslähtöisempiä ammattiopintoja, kannustava opintoväylä amk-opintoihin ja liikeideoista yrittäjyyspolkuja. Siinä painopisteitä, joiden eteen Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja Business College Helsingissä on tehty töitä kauppakamarin miljoonalahjoituksen turvin.

Pasilan kampuksella olivat syksyllä 2017 hymyt herkässä, kun Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Business College Helsinki ottivat vastaan miljoonan euron lahjoituksen Helsingin seudun kauppakamarilta. Yritystä uralle! -hankkeelle myönnetty mittava lahjoitus oli näkyvä osa kauppakamaritoiminnan 100-vuotisjuhlaa, mutta samalla myös tärkeä panostus tulevaisuuteen.

Osaavasta työvoimasta käydään ikäluokkien pienentyessä entistä kovempaa kisaa. Se pakottaa purkamaan työperäisen maahanmuuton esteitä, mutta kehittämään myös koulutusta entistä käytännönläheisempään ja yritysten tarpeita vastaavaan suuntaan.

Ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudulla on vuoteen 2030 mennessä jo yli 300 000 vieraskielistä asukasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että joka neljäs työikäinen on maahanmuuttajataustainen.

Kielitaito on monen kompastuskivi

Miljoonalahjoitus avaa uusia opintoväyliä ja yrittäjyyspolkuja

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työllistymisaste on korkeammissa tutkinnoissa ollut heikompi, johtuen useimmiten heikommasta suomen kielen taidosta. Tämä on myös yksi Yritystä uralle! -hankkeen keskeisistä kehityskohteista, painottavat Haaga-Helian vararehtori Minna Hiillos (vasemmalla) ja hänen Business College Helsinki-kollegansa Heli Huotari.

Muutostrendi on alkanut näkyä myös ammatillisessa koulutuksessa, jossa vieraskielisten opiskelijoiden määrä on tuplaantunut. Haaga-Heliassa heidän osuutensa on noin 14 prosenttia ja Business College Helsingissä liki kolmannes.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet vieraskieliset ovat viime vuosina työllistyneet likipitäen tasatahtia muiden kanssa, mutta korkeammissa tutkinnoissa työllistymisaste on ollut heikompi. Tämä on myös yksi Yritystä uralle! -hankkeen keskeisistä kehityskohteista.

– Opiskella voi englanniksi ja suomeksi, mutta työllistymisessä heikko suomen kielen taito on selkeä jarru. Siksi sitä on integroitu entistä enemmän muun muassa yrittäjyystaitojen koulutukseen, Haaga-Helian vararehtori Minna Hiillos kertoo.

Nimensä mukaisesti Yritystä uralle! -hankkeessa opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen ja liikeideoiden kehittämiseen.

Maahanmuuttajataustaisten kielitaidon kehittymistä on tuettu toiminnallisilla oppimisympäristöillä. Opiskelijat ovat tuottaneet myös tapahtumia ja osahankkeesta kertovaa lehteä.

Datanomeille ja merkonomeille on rakennettu aiempaa sujuvampi jatko-opintopolku ammattikorkeakouluopintoihin.
– Ideana on, että kielitaidon kohentuessa tie toisen asteen opinnoista kolmannelle asteelle avautuisi entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, Business College Helsingin vararehtori Heli Huotari lisää.

Yhteisö tulevaisuuden yrittäjille

Yrittäjyysnäkökulma pysyy sekin esillä, sillä opinahjojen yhteisessä StartUp Hubissa opiskelijat pääsevät tutustumaan yrittäjyyden kiemuroihin konkreettisesti.

Hanke on synnyttänyt myös Helsinki Entrepreneurship Societyn, joka on Haaga-Helian ja Business College Helsingin yhteinen opiskelijayhdistys. Kaikille avoimen co-working-tilan lisäksi yhdistys tarjoaa pitching-tilaisuuksia, case-kilpailuja, työpajoja sekä ekskursioita tulevaisuuden yrittäjille.

– StartUp Hub on auttanut tuomaan uusia vaihtoehtoja yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoillemme koulutusasteesta riippumatta, kertoo osahankkeen projektipäällikkö Mikko Järvinen Haaga-Heliasta.

Yhteisön, aktiviteettien ja työtilan lisäksi StartUp Hub syventää koulujen yhteistyötä yrittäjyysopetuksessa. Hankkeen turvin Business College Helsingin opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää omaa liikeideaansa myös Haaga-Helian StartUp Schoolissa.

 

Henkilökohtainen ohjaus auttaa eteenpäin

Kuluvana vuonna Yritystä uralle! -hanke kääntyy jo loppusuoralle. Vararehtoreiden mukaan matkan varrella on kuitenkin kertynyt paljon tärkeää oppia tulevaa varten. Yksi keskeisimmistä liittyy opintojen ohjaukseen.

– Monia asioita voi hoitaa verkossa, mutta sen lisäksi tarvitaan myös henkilökohtaista opintojen ohjausta ja suunnittelua, Hiillos muistuttaa.

Huotari puolestaan tähdentää, että maahanmuuttajissa on paljon yrittäjäpotentiaalia, jota kannattaa hyödyntää. Monille yrittäjyys on heikohkon suomen kielen taidon vuoksi usein myös ainoa konkreettinen väylä työllistymiseen.

Entistä sujuvampia ura- ja koulutuspolkuja toisen ja kolmannen asteen opintojen väliin on rakenneltu myös muissa maakunnissa. Hiillos kuitenkin harmittelee keskinäisen koordinaation puutetta.
– Käytäntöjen ja mallien pitäisi olla valtakunnallisesti huomattavasti nykyistä yhtenäisempiä, hän toteaa.

Lue myös

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...