Kolme kysymystä luontoiseduista

Mitä tehdään luontoiseduille palkattoman poissaolon aikana?

Luontoisedut ovat osa palkkaa, joten työnantajalla ei ole velvolli­suutta pitää niitä voimassa palkattoman poissaolon aikana. Työnantaja voi valita kolmesta vaihtoehdosta: otetaanko etu pois, pidetäänkö se voimassa luontoisetuna vai saako työntekijä käyttää esimerkiksi puhelinta tai autoa mutta maksaa itse kustannukset tai vähintään verotusarvon verran.

Asuntoedusta on oma säännöksensä, jonka mukaan työntekijällä on oikeus käyttää asuntoa, vaikka työnteko on hyväksyttävästä syystä keskeytynyt. Työnantajalla on hyvä olla selkeä ohjeistus ja käytäntö asiasta.

Otetaanko luontoisetu huomioon lomapalkassa ja -korvauksessa?

Jos luontoisetu on vuosiloman aikana käytössä, sitä ei oteta enää erikseen lomapalkassa huomioon. Jos etu ei ole käytössä, se tulee korvata lomapalkassa verotusarvon suuruisena. Luontoiseduista lomakorvauksessa ei ole selkeää säännöstä tai ennakkoratkaisua, mutta työneuvoston lausunnon mukaan kaikki luontoisedut tulee ottaa lomakorvauksessa huomioon.

Opiskelija tai koululainen suorittaa yrityksessä opintoihin liittyvää ei-työsuhteista harjoittelua. Voiko hänelle tarjota työpäivinä ilmaisen aterian?

Jos hän saa oppilaitoksessa ilmaisen ruuan, myös harjoittelu­paikka voi tarjota aterian verovapaasti. Jos taas oppilaitoksessa ei ole ilmaista ruokailua, harjoittelupaikan tarjoamasta ateriasta syntyy veronalainen luontoisetu. Vaikka ennakonpidätystä ei voida toimittaa, ravintoetu tulee ilmoittaa vuosi-ilmoituksella ja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Seuraa näitä

Lähetettyjä työntekijöitä koskeva ennakkoilmoitus käyttöön

Lähettävän yrityksen on ennen työnteon alkua ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden lähettämisestä.

Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella tyosuojelu.fi-sivustolla. Ilmoituksen tekemättä jättämisestä seuraa laiminlyöntimaksu.

Kansainvälisten sopimussuhteiden riitoja ratkaistaan yhä enemmän

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimien riitojen määrä on kasvanut ennätystahtia. Riidat ovat myös monimutkaistuneet ja  kansainvälistyneet merkittävästi.

Tarjoa­jien, kuten pankkien, olisi jatkossa sallittava pääsy maksutileille viimeksi mainittujen välityksellä. Laki koskisi entistä laajemmin sellaisia matka­puhelimella toteutettavia maksuja, jotka peritään liittymää koskevan laskun yhteydessä. Direktiivi korvaa aiemman maksupalveludirektiivin.

Uusi direktiivi on saatettava voimaan 13.1.2018 mennessä.

Lue myös:

Lomautuksen palkanlaskentakysymyksiä

Lomautus ja luontoisedut Luontoisedut kuten auto- ja puhelinetu ovat osa työntekijän palkkaa. Lomautuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta ja vastaavasti...
Edellinen artikkeli Nuoret osaajat ovat muutoksen moottoreita Seuraava artikkeli Ovi auki ja kynnys matalaksi