Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälän blogikirjoitus koronaepidemiasta.

Naiset nousevat

Naisten osuus yritysten päätöksentekijöinä kasvaa vuosi vuodelta. Yritykset haluavat itse pitää huolta siitä, että niiden johto vastaa asiakkaiden, sidosryhmien ja omistajien odotuksia ja takaa monipuolisen taustan päätöksentekoon.

Keskuskauppakamarin tuoreessa naisjohtajakatsauksessa todetaan, että pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä 30 prosenttia on naisia. Määrä on noussut vuosi vuodelta, ilman lainsäätäjän pakotusta tai viranomaisten holhousta.

Kokeneet, uusia näkökulmia yritysten johtamiseen tuovat naiset ovat varsin kysyttyjä hallitustehtäviin.

Hallituksiin noustaan yritysjohdon vastuullisista tehtävistä. Toimitusjohtajakokemusta on noin puolella pörssiyritysten hallitusten jäsenistä. Suurin hidaste naisten osuuden nopeampaan kasvuun onkin ollut naisten suhteellisen pieni osuus yritysten tulosvastuullisessa linjajohdossa. Monet naisjohtajat ovat aiemmin hakeutuneet esikuntatehtäviin, mutta tämäkin on nyt muuttumassa. Pörssiyritysten toimitusjohtajista ja johtoryhmän jäsenistä naisia on nyt neljännes. Pörssiyhtiöillä on velvollisuus raportoida hallituksen monimuotoisuutta koskevista periaatteistaan, mutta asiaan kannattaa kiinnittää huomiota myös muissa yrityksissä.

Myös listaamattomissa yrityksissä naisten osuus johtotehtävistä on kasvamassa. Keskuskauppakamari on tukenut naisten verkostoitumista järjestämällä Naisjohtajien mentorointiohjelmaa vuodesta 2012. Helsingin seudun kauppakamari ylläpitää Johtajuuden Naiskamaria, joka tukee johtajuuden kehittymistä verkostoitumisen ja ajankohtaisten teemojen vertaiskäsittelyn avulla. Molemmille on selvästi tilausta.

Yritysten hallitusten työskentely on muutoinkin kehittynyt suurin harppauksin viime vuosina. Yhä useammassa yrityksessä on havaittu, että suhteellisen pienillä taloudellisilla ja ajankäytöllisillä investoinneilla hallitustyöskentelyyn voidaan merkittävästi parantaa yrityksen kykyä ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja reagoida eteen tuleviin muutoksiin. Erityisen tärkeää tämä on suhdannevaihteluissa, yritysrakenteen muutostilanteissa, uusille markkinoille lähdettäessä ja sukupolvenvaihdoksissa.

Kun yritys alkaa pohtia hallitustyöskentelynsä kehittämistä, kannattaa ottaa selvää aiheeseen erityisesti paneutuneista ammattilaisista.

Heitä löytää koulutuksen ja hallitustyön yhteisöjen, kuten Hallituspartnereiden kautta.

Hyväksytty hallituksen jäsen

Kauppakamarit ovat järjestäneet Hyväksytty hallituksen jäsen -kursseja jo viidentoista vuoden ajan. Koulutukseen on osallistunut yli 10 000 yritysjohdon ammattilaista. Kiinnostus on suurta sekä niiden yritysjohtajien keskuudessa, jotka olisivat valmiita jakamaan osaamistaan laajemminkin yritysten hyväksi että yrityksen päätöksentekokyvystä kiinnostuneiden omistajien keskuudessa. Kaikkea kun ei voi itse osata.

Naiset ovat enemmistönä myös HHJ-kursseilla. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja väittäessään, että naisten osuus nousee lähivuosina myös listaamattomien yritysten johdossa.


Lue lisää:

HHJ-tutkinnot käynnissä – ensimmäistä kertaa etänä ja huipputuloksin

 

Monimuotoisuus pörssiyhtiöiden johdossa toteutuu vaihtelevasti – Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus

Lue myös

Menestyvät naiset – Laura Köönikkä

Pirjo Suhonen on Chambercastin tämän kevään ääni! Pirjo on tullut tunnetuksi Ivana Helsingin perustajana ja brändin rakentamisen...

Menestyvät naiset – Sanna Kantola

Pirjo Suhonen on Chambercastin tämän kevään ääni! Pirjo on tullut tunnetuksi Ivana Helsingin perustajana ja brändin rakentamisen...

Menestyvät naiset: Hanna Väyrynen

Pirjo Suhonen on Chambercastin tämän kevään uusi ääni! Pirjo on tullut tunnetuksi Ivana Helsingin perustajana ja brändin rakentamisen sekä luovuuden esikuvana.