Juristi Kati Mattinen Helsingin seudun kauppakamari.

Neuvontapalvelut: Muistettavaa tuotannollis-taloudellisesta irtisanomismenettelystä

Tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehtäviin irtisanomisiin liittyy monenlaisia menettelysäännöksiä, jotka työnantajan tulee muistaa.

Osa velvollisuuksista koskee kaikkia työnantajia ja osassa on merkitystä työnantajan työntekijämäärällä, irtisanottavien työntekijöiden määrällä, työntekijän työsuhteen kestolla ja työntekijän iällä.

Työnantajan selvitysvelvollisuus

Kun työnantajalla on alle 20 työntekijää eli siihen ei sovelleta yhteistoimintalakia, sillä on selvitysvelvollisuus irtisanomisen perusteista ja vaihtoehdoista.

Ilmoitus irtisanottavista työntekijöistä TE-toimistolle

Jos irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen, työnantajan on ilmoitettava viipymättä TE-toimistolle työntekijöiden irtisanomisesta. Ilmoituksesta pitää käydä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat.

Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut

Kun työnantajalla on vähintään 20 työntekijää, irtisanomispäätöstä ei saa tehdä ennen yhteistoimintalain mukaisten muutosneuvottelujen käymistä. Neuvotteluesitys tulee antaa vähintään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluesitys on toimitettava myös TE-toimistolle viimeistään muutosneuvottelujen alkaessa. Muutosneuvottelut kestävät joko vähintään 14 päivää tai kuusi viikkoa. Neuvotteluissa käsitellään muun muassa suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

Ilmoitus muutosturvarahasta ja -koulutuksesta

Jos irtisanottava työntekijä on täyttänyt irtisanottaessa 55 vuotta ja hänellä on vähintään viiden vuoden työsuhde, työnantajan täytyy kertoa työntekijälle tämän oikeudesta TE-toimiston järjestämään muutosturvakoulutukseen ja työttömyyskassan tai Kelan maksamaan muutosturvarahaan.

Työllistymisvapaat irtisanomisajalla

Työntekijällä on oikeus pitää irtisanomisaikanaan täydellä palkalla työllistymisvapaapäiviä, joita voi käyttää muun muassa työnhakuun ja työhaastatteluun. Työllistymisvapaapäivien määrä on irtisanomisajan mukaan viisi, kymmenen tai 20 työpäivää. Jos työtekijä on täyttänyt 55 vuotta ja hänellä on vähintään viiden vuoden työsuhde, työllistymisvapaapäiviä on viisi, 15 tai 25.

Työllistymistä edistävä koulutus tai valmennus

Jos työnantajalla on vähintään 30 työntekijää ja irtisanotulla työntekijällä on vähintään viiden vuoden työsuhde, työnantajan täytyy tarjota työntekijälle mahdollisuutta työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään koulutukseen tai valmennukseen.

Työterveyshuolto irtisanotulle työntekijälle

Työnantajalla on velvollisuus järjestää irtisanomalleen työntekijälle työterveyshuoltosopimuksen mukainen työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työvelvoitteen päättymisestä, jos työnantajalla on vähintään 30 työntekijää ja kyseisen työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta.


Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari


KauppakamariTieto – aina ajantasainen tietolähteesi taloushallinnosta, verotuksesta, ulkomaankaupasta, työsuhteesta ja juridiikasta.

Tutustu KauppakamariTietoon kokeilemalla palvelua maksutta

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Lausunto: Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos Viikinrannan-Lahdenväylän alueen kaavoitustarpeen taustalla on Helsingin viimeisin kokonaisyleiskaava Yleiskaava 2016, jonka korkein hallinto-oikeus...

Neuvontapalvelut: Muutosneuvotteluista, lomautuksista ja irtisanomisista

Käytännössä on hyvä huomioida muutama seikka yhteistoiminnasta edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyen. Yhteistoimintalain soveltaminen ja työsopimuslain...

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...