Kestävä kasvu ja vastuullisuus.

Neuvontapalvelut: Nefco vauhdittaa vihreää siirtymää tarjoamalla kasvurahoitusta pk-yrityksille

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden ratkaisuilla on myönteinen ympäristö- tai ilmastovaikutus. Portfolioon kuuluu monia suomalaisia kasvuyrityksiä.

Vihreän siirtymän investointi- ja rahoitusvaje Suomessa on vähintään yli 100 miljardia euroa vuosien 2020–2050 aikana. Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmän julkaiseman raportin mukaan valtaosa investoinneista on suunnattava energiasektorille, rakennusten ja liikenteen päästöjen vähentämiseen, ja teollisuuden prosessipäästöjen vähentämiseen.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco vastaa tähän tarpeeseen rahoittamalla pohjoismaisten vihreiden ratkaisujen laajentumista globaaleilla markkinoilla.

Pohjoismaiden omistaman kansainvälisen rahoituslaitoksen tehtävänä on nopeuttaa vihreää siirtymää. Nefco täydentää ja auttaa mobilisoimaan rahoitusta kaupallisilta pankeilta ja muilta yksityisiltä sijoittajilta paikatakseen kasvuyritysten rahoitusvajetta. Erona kaupallisiin pankkeihin on se, että Nefco tarjoaa vain vihreää rahoitusta.

Nefcon rahoitusasiantuntija Auli Nikkilä työskentelee vihreän siirtymän edelläkävijäyritysten parissa. Kuva: Jussi Ratilainen
Nefcon Investment Officer Auli Nikkilä.
Kuva: Jussi Ratilainen

“Työssäni Nefcolla toimin vihreän siirtymän eturintamassa olevien pk-yritysten parissa, ja siten myös kasvuyritysten käytännön haasteet ovat tuttuja. Esimerkiksi investoinnit ensimmäiseen tuotantolaitokseen ovat tyypillisesti suuria ja riskisiä ja vaativat rahoittajilta kärsivällisyyttä ja asiantuntemusta”, kertoo Nefcon Investment Officer Auli Nikkilä.

Nefcon Investment Officer Auli Nikkilä työskentelee vihreän siirtymän edelläkävijäyritysten parissa.

Nefcon rahoitusvaihtoehtoihin kuuluvat markkinaehtoiset lainat 5 miljoonaan euroon saakka, oman pääoman ehtoinen rahoitus sekä taloudellinen tuki kansainvälistymisselvityksiin. Tähän mennessä yli 600 kasvuyritystä on saanut Nefcolta rahoitusta. Nefcon suomalaisia asiakasyrityksiä ovat muun muassa Norsepower, Pure Waste Textiles, Sensible4, Skipperi, Sulapac ja Tracegrow.

”Nefco voi ottaa enemmän riskejä kuin kaupalliset pankit, jos rahoittamamme hanke hyödyttää ympäristöä. Meille erityisen kiinnostavia aloja ovat teollisuus, energia, materiaalit, liikenne, vesi, kiertotalous sekä elintarvike ja maatalous. Keskusteluissa pääsee helposti alkuun ottamalla yhteyttä ja kertomalla yrityksen ratkaisusta ja liiketoiminnasta. Tapamme toimia yritysten kanssa on sparraava ja usein yhteistyön myötä yritys päätyy kehittämään toimintatapojaan kautta linjan kestävämmiksi. ”

Tutustu Nefcon rahoitusvaihtoehtoihin

Rahoitusmahdollisuuksia yrityksille vihreään siirtymään -webinaari tulossa marraskuussa 2023

Helsingin seudun kauppakamari ja Enterprise Europe Network (EEN) järjestävät vihreään siirtymään liittyvän rahoituswebinaarin viikolla 46. Webinaarissa on puhujana muun muassa Nefcon asiantuntija.

Joten pysy kuulolla, ja seuraa viestintäkanaviamme!

Teksti:

Auli Nikkilä
Investment Officer
Nefco

Johanna Marin-Hyppönen
asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari
Enterprise Europe Network


Nefco accelerates the green transition by offering
growth financing to SMEs

Nefco – the Nordic Green Bank finances small and medium-sized companies whose solutions have a positive environmental or climate impact. Its portfolio includes many Finnish growth companies.

The investment and financing gap of the green transition in Finland is at minimum over EUR 100 billion during the years 2020–2050. According to the report published by the working group on the green transition finance, the majority of investments must be directed to the energy sector, reducing emissions from buildings and traffic, and reducing industrial process emissions.

Nefco – the Nordic Green Bank responds to this need by financing the initial scale up of Nordic green solutions in the global market. The Nordic-owned international financial institution is tasked to accelerate the green transition. Nefco complements and helps mobilise financing from commercial banks and other private investors to bridge the financing gap of growth companies. The difference to commercial banks is that Nefco offers exclusively green financing.

”At Nefco, I work with SMEs that are at the forefront of the green transition, so I am familiar with the practical challenges of growth companies. For example, investments in the first production plant are typically large and risky and require patience and expertise from the financiers,” says Auli Nikkilä, Investment Officer at Nefco.
Nefco’s financing options include loans on market terms up to EUR 5 million, equity-type financing, and financial support for feasibility studies. So far, more than 600 growth companies have received funding from Nefco. Nefco’s Finnish customer companies include Norsepower, Pure Waste Textiles, Sensible4, Skipperi, Sulapac and Tracegrow.

”Nefco can take more risks than commercial banks if the project benefits the environment. Sectors of particular interest to us are manufacturing, energy, materials, transport, water, circular economy and food and agriculture. You can get started by contacting us and telling about your company’s solution and business. Our way of working with companies is collaborative and often the company ends up developing its operations and making them more sustainable across the board.”

Learn more about Nefco’s financing options

Lue myös

Neuvontapalvelut: Käytännön hyötyä EU:sta – rajat ylittäviä digipalveluja yrityksille

EU pyrkii digitalisoimaan julkishallintoa EU-alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. EU:n digitaalinen palveluväylä Your...

Rahoitusta tarjolla kestävän kehityksen innovaatioille

”Tulevaisuuden murroksessa pärjäävät vain sellaiset yritykset, jotka ovat kyvykkäistä innovoimaan ja muuttamaan liiketoimintamallinsa kestävän kehityksen mukaisiksi. Tähän...

Käytännön neuvot yrityksille: Hiilirajamekanismi tulee voimaan lokakuussa 2023

Mekanismia sovelletaan korkean hiilijalanjäljen omaaviin tuotteisiin eli rauta- ja teräteollisuuteen, alumiiniin, lannoitteisiin, sementtiin, tuontisähköön ja...