Onko teillä käytössä Advisory Board? Tunnetko jo satelliitti-, helikopteri- ja kirittäjämallit?

Onko teillä käytössä Advisory Board? Tunnetko jo satelliitti-, helikopteri- ja kirittäjämallit?

Mikä on asiantuntijuuden uusi arvo? Tämä haastava pandemia-aika ja sen pitkittyminen edelleen haastaa yrityksiä monella tapaa.

Yritysten hallitukset ja johto ovat myös muuttuneen tilanteen äärellä aktiivisia: osalle yrityksistä muutos näyttäytyy uutena liiketoimintana ja jopa kasvuna, mutta toki hyvin monelle tilanne on äärimmäisen kielteinen ja haastava.

Muutos se on kuitenkin jokaiselle ja siksi on hyvä, että siihen reagointiin on myös uudenlaisia välineitä. Yksi tällainen on strategisen tason neuvonantajien käyttäminen strategisten päätösten tueksi.

Maailma ympärillämme on niin uudenlaisessa ja edelleen muuttuvassa muodossa, että hallitus ja johto varmasti hyötyvät yritykseen sitoutuneesta Advisory Boardista, ryhmästä huippuasiantuntijoita jotka haluavat tukea ja auttaa yritystä parhaansa mukaan.

Tätä varten entistä useampi yritys on perustanut tai suunnittelee perustavansa Advisory Boardin. Se tuntuu nyt hyvältä vaihtoehdolta, kun toimintaa varten on olemassa malli joka toimii.

Tämän mallin käyttöön voi kouluttautua Kauppakamarin HAB Hyväksytty Advisory Board -jäsen sertifikaattikoulutuksessa.


Palautetta HAB Hyväksytty Advisory Board -jäsen
kurssille osallistuneilta

– Oppeina muun muassa Advisory Boardin merkitys myös hallitustyölle ja ero hallitustyön ja AB välillä.
Myös AB kokoaminen ja kompetenssien merkitys tuli selkeästi esille.

– Hyvin fasilitoitu tilaisuus, vieläpä näin etänä.

– Hyvää käytännön avausta asioihin, muutamilla valaisevilla esimerkeillä. Rohkaisuakin meille AB-untuvikoille.

– Innostava ja ammattimainen koulutus.

– Hienosti on kyllä konsepti koottu, oli niin selkeää ja valmiiksi pohdittua ja valmisteltua.

– Napakka paketti.


Myös monet asiantuntijat ovat
havahtuneet huomaamaan,
että HAB-koulutus on heille hyödyllinen

Oman työn ohella tällainen rooli hyvin johdetussa Advisory Boardissa, on varmasti antoisa tapa varmistaa, että oma osaaminen on aallonharjalla ja edelleen kehittyy. Advisory Board on myös äärimmäisen tehokas tapa verkostoitua edelleen toisten huippuasiantuntijoiden kanssa.

Tämän ovat huomanneet myös monet työnantajat. Omien asiantuntijoiden sitouttamiseen ja osaamisen kehittämiseen voi HAB-koulutus ja mielenkiintoiset Advisory Board -positiot tuoda käänteentekevää sisältöä. Moderni työnantaja kokee, että ongelmien ratkominen oman kuplan ulkopuolella, eri toimialoilla ja erilaisissa konteksteissa kyllä sataa omaankin laariin.


– Kiitos. Erinomainen koulutus kaiken kaikkiaan. Kaikilla puhujilla oli selkeä tyyli ja hyvä tapa esiintyä.

– Selkeä kokonaisuus Advisory Boardin toiminnasta sekä yrityksen että jäsenen kannalta. Uusi aihealue viitekehyksessä, kun nämä johtoryhmä-hallitus-toimitusjohtaja -mallit ovat jo tutumpia, niin hyödyllistä oppia mikä on Advisory Boardin rooli.

– AB-toiminta tulee varmasti lisääntymään Suomessa, joten oli hienoa olla mukana järjestyksessään toisessa koulutuksessa.


Tarja Ilvonen
Johtaja Board Competencies, Senior Headhunter
InHunt Group Oy

 

 

 

 

 

 

Lue myös

Työnantaja, hae avainhenkilöllesi stipendiä Hyväksytty Advisory Board -koulutukseen 

Hyväksytty Advisory Board (HAB)-valmennus pätevöittää osallistujat Advisory Board -osaajiksi ja antaa organisaatiolle mahdollisuuden...

Lisäarvoa hallitustyöskentelyyn ulkopuolisista jäsenistä

On tavanomaista ja ymmärrettävääkin, että hallitukseen nimitetään pienyrityksen toiminnan alkuvaiheessa yrittäjän perheenjäseniä ja muita läheisiä...

IP SME Scoreboard 2022

– over 93 % of SMEs with IP rights see positive impact. IP Property SME Scoreboard provides quality data on how SMEs protect their innovation and creativity in 2022.