Tutustu Vantaan yleiskaavaehdotukseen 2020

Ota kantaa Vantaan yleiskaavaehdotukseen

Koko Vantaan alueen kattavan uuden yleiskaavan ehdotus on valmistunut ja on nähtävillä 18.6.2020 saakka. Yleiskaavalla ohjataan maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen, joten se vaikuttaa merkittävästi myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

Yleiskaavaehdotuksessa varaudutaan 335 000 asukkaaseen ja 185 000 työpaikkaan Vantaalla vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaisi noin 100 000 asukkaan ja 80 000 työpaikan lisäystä nykytilanteeseen verrattuna. Suurin osa väestön- ja työpaikkakasvusta pyritään ohjaamaan nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Tavoitteena on luoda yhdyskuntarakenne, jossa palvelut ja työpaikat ovat saavutettavissa ilman henkilöautoa.

Erityisesti Tikkurilaa, Myyrmäkeä ja Aviapoliksen aluetta laajennetaan ja tiivistetään. Asemanseutuja kehitetään seudullisen joukkoliikennekaupungin osana. Uusi joukkoliikenneyhteys Vantaan ratikka parantaa poikittaisia yhteyksiä Itä-Vantaan, Tikkurilan ja Lentokentän välillä. Ratikan varteen uskotaan rakentuvan vahva kehityskäytävä, joka tuo mukanaan uutta ja täydentävää asuntorakentamista.

Uusia yritysalueita on kaavaan tulossa niukasti, koska kaavavarantoa on runsaasti voimassa olevissa kaavoissa. Asuntorakentamisellekaan ei esitetä laajoja uusia aluevarauksia, vaan sille on varattu tilaa ensisijaisesti jo olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään. Kaupan sijoittumista ohjataan vahvasti. Päivittäistavarakaupan halutaan sijoittuvan ensisijaisesti keskuksiin.

Elinkeinoelämän näkökulmasta yleiskaavatyön lähtökohtana pitää olla joustavuus, ei rajoittaminen.

Koska tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, on kolmen vuosikymmenen päähän ulottuvassa kaavassa mahdollistettava erilaiset kehityskulut.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on välttämätöntä, mikäli halutaan vähentää seudun kasvihuonekaasupäästöjä. Muutenkin täydennysrakentamisen edut ovat kiistattomat. Toisaalta suunniteltu raitiotielinja tuo uutta maankäytön kehittämispotentiaalia Vantaalle.

Väestömäärän kasvaessa tulee yleiskaavan mahdollistaa riittävän palvelu- ja myymäläverkoston syntyminen.

Liiallinen into ohjata päivittäistavarakauppaa keskuksiin uhkaa rajoittaa kaupan palveluja ja asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. On tärkeää, että Vantaalle voi tulevaisuudessa sijoittaa myös suurempia päivittäistavarakaupan myymälöitä.

Pääkaupunkiseudulla on jo pitkään ollut pula raskaalle liikenteelle tarkoitetuista palvelualueista. Logistiikan sujuvuuden kannalta olisi välttämätöntä, että Vantaa panostaisi ongelman ratkaisemiseen osoittamalla yleiskaavassa pysyväksi tarkoitettuja palvelualueita.

Muutenkin yleiskaavassa tulee turvata logistiikka-alan toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Tutustu kaavaehdotukseen

Kaava-aineisto: Vantaan yleiskaava 2020

Katso ja tutustu: Kaavaehdotukseen tutustuminen ja virallisen muistutuksen jättäminen 18.6.2020 mennessä 

Tarinakartta – helppo tapa tutustua kaavaan

Tarinakartta on helppo tapa tutustua kaavan sisältöön.

Mahdollisia kommentteja voi toimittaa myös maankäyttö- ja liikenneasioiden
päällikkö Tiina Pasurille toukokuun loppuun mennessä.

Lue myös

Arvioimme: pääkaupunkiseudulla lopetti viime vuonna ennätysmäärä yrityksiä

Suomessa lopetti arviolta 31 000 yritystä viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) lopettaneita yrityksiä...

Vantaan Energia hakee kumppanien kanssa vauhtia päästövähennyksiin

Vantaan Energia kehitti kumppaneiden kanssa biovoimalan tehoa parantavan digitaalisen järjestelmän. Yhteistyönä syntyvät innovaatiot auttavat energiayhtiötä vähentämään päästöjä.

Business Vantaa auttaa yrityksiä tiedon ja palvelujen löytämisessä

Tavoitteena on menestyvä Vantaa, jossa yritykset kukoistavat ja kehittyvät. – Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan alueyksikön...