Digital Innovation Hub for Cloud Based Services (DIHUB), Tekoäly tekee tuloaan myös pk-yrityksiin.

Pilvipalvelut tuovat liiketoimintaan tarvittavaa lisäpotkua

Pilvipalveluilla voidaan tehostaa liiketoimintaa ja kehittää uusia tulonlähteitä, mutta monessa yrityksessä niiden tarjoama potentiaali on vielä hyödyntämättä. Miten uusien palvelujen käyttöönotto kannattaa toteuttaa?

Korona-aikana etätöihin ja verkkokaupan asiakkaiksi siirtyneet suomalaiset ovat ottaneet ison digiloikan, mutta monessa yrityksessä tulevaisuuden kannalta välttämättömät digitaaliset uudistukset ovat vielä tekemättä.

– Pelin voittavat jatkossa ne yritykset, jotka ovat jo panostaneet vahvasti digitalisaatioon tai ovat viimeistään nyt lähdössä liikkeelle, sanoo pilvipalvelutalo Cloud2:n toimitusjohtaja Henri Grönlund.

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin toimialoihin, mutta muutoksen vauhdissa on eroja. Esimerkiksi perinteiset kivijalkakaupat ovat nyt kovassa paineessa.

– Niiden on pakko muuttaa toimintatapojaan, kun kuluttajat viettävät yhä enemmän aikaa digitaalisten palvelujen parissa.

Grönlundin mukaan digitalisaatio etenee kaikille aloille, joissa uusilla ratkaisuilla voidaan tehostaa työtä ja säästää niin yritysten kuin asiakkaidenkin aikaa ja kustannuksia. Esimerkiksi edistyneimmillä terveysalan yrityksillä on jo digiklinikoita, joista saa jonottamatta etäyhteyden lääkäriin kellon ympäri.

– Vastaavanlaisia vanhoja liiketoimintamalleja ravistelevia uusia palveluja nähdään muillakin aloilla, Grönlund arvioi.

Paljon hyödyntämätöntä potentiaalia

Digitalisaatiossa merkittävässä roolissa ovat internetin kautta käytettävät pilvipalvelut, jotka mahdollistavat työssä ja kotona arkisessa käytössä olevat sovellukset, kuten Microsoftin Office 365:n, Applen iCloudin tai Googlen palvelut.

Grönlundin mukaan hyödyntämätöntä potentiaalia on vielä paljon, sillä pilvi tarjoaa alustan erilaisille palveluille, datalle ja prosesseja ohjaaville järjestelmille.

– Pilvipalvelut tuovat enemmän joustavuutta verrattuna siihen, että vastaavat toiminnot ja sovellukset hoidettaisiin yrityksen omalla tai palveluntarjoajan konesalissa. Esimerkiksi datan käsittelyyn tarvittavaa kapasiteettia tai tallennustilaa voi lisätä tai vähentää tarpeen mukaan.

Pilvipalvelujen hyötyihin Grönlund laskee myös hyvän tietoturvan.

Alan markkinoita hallitseville Microsoftille, Googlelle ja Amazonille asiakkaiden luottamus on elinehto, joten ne panostavat massiivisesti tietojen turvalliseen käsittelyyn ja tietomurtojen ehkäisyyn.

Tekoäly ja teollinen internet tarvitsevat pilven

Grönlundin mukaan pilvipalvelujen merkitys kasvaa tulevina vuosina entisestään, kun liiketoiminta muuttuu entistä tietointensiivisemmäksi, ja käsiteltävän datan määrä kasvaa rajusti. Esimerkiksi kaikki tekoälyyn ja teollisen internetiin perustuvat sovellukset pyörivät tästä syystä pilvessä.

– Myös teollisessa toiminnassa pilvipalveluja hyödynnetään entistä enemmän, sillä ne mahdollistavat tuotantolinjojen entistä pidemmälle vievän automatisoinnin.

Uudet digitaaliset sovellukset perustetaan nykyisin käytännössä aina pilveen. Myös yritysten nykyisiä järjestelmiä siirretään enenevässä määrin pilveen omilta palvelimilta.

Grönlundin mukaan tähän liittyy kuitenkin usein haasteita.

– Yrityksillä voi olla esimerkiksi käytössä vanhoja tuotannonohjausjärjestelmiä, joiden siirtäminen pilveen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Huolellinen suunnittelu kannattaa

Monessa yrityksessä vaikeasti päivitettävät vanhat tietojärjestelmät ovat tulossa joka tapauksessa tiensä päähän. Päätös perusteellisesta uudistuksesta ei ole kuitenkaan helppo.

Grönlundin mielestä uusia pilvipalveluita ei kannata ottaa käyttöön hetken päähänpistosta tai yksittäisen IT-ihmisen päätöksellä, vaan uudistukset vaativat huolellista suunnittelua ja määrätietoista johtamista.

Runsaan vuosikymmenen pilvipalvelujen parissa työskennellyt Grönlund on nähnyt paljon onnistumisia, mutta vastaan on tullut myös katastrofeja.

– Ensiksi kannattaa varmistaa oman organisaation valmiudet, sillä muutos voi olla iso. Grönlundin mielestä vaivannäkö kuitenkin kannattaa, sillä pilvipalvelujen käyttöön otosta voi saada ison hyödyn toimintojen tehostumisesta, liiketoiminnan kasvusta tai kokonaan uudesta liiketoiminnasta.

– Harvalla yrityksellä on enää varaa jättää näitä asioita huomioimatta. Se voi olla kohtalokasta kiristyvässä kilpailussa.

Kauppakamari vauhdittaa pilveen siirtymistä

Helsingin seudun kauppakamari edistää pilvipalvelujen käyttöönottoa liittymällä mukaan hankkeeseen, jossa luodaan viisi digitaalisten palvelujen palveluhubia eri puolille Eurooppaa. Digital Innovation Hub for Cloud Based Services (DIHUB) on Euroopan komission osarahoittama projekti.

Palveluhubeissa opiskelijat saavat erikoiskoulutuksen pilvipohjaisten palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen yritysympäristössä.

Mikäli haluat lisää tietoa DIHUB-hankkeesta,
ota yhteyttä

Helsinki Business College:
Jouni Hytönen p. 040 7179991 tai
Helena Miettinen p. 044 7756383

Helsingin seudun kauppakamari:
Riikka Vataja p. 040 5360954 tai
Hanna Blomqvist p. 040 9207025

Lisätietoa DIHUB-hankkeesta


Pohdi näitä kysymyksiä, kun otat käyttöön pilvipalveluja:

  1. Onko organisaatio valmis muutokseen? Entä onko ylin johto sitoutunut tekemään tarvittavat uudistukset?
  2. Miten johdan muutosta ja motivoin henkilöstöä siihen?
  3. Millaista kouluttautumista ja oman osaamisen kehittämistä tarvitsemme?
  4. Millaisia kumppaneita tarvitsen pilvipalvelun käyttöönotossa?
  5. Kun palvelut on otettu käyttöön, miten varmistan riittävän tietoturvan ja hallinnan? Entä miten pidän kustannukset kurissa?

Lue myös

Uusi juttusarja: Yritysyhteistyöstä ratkaisuja osaajapulaan

Mitä ratkaisuja löytyy pahenevaan osaajapulaan? Ennakointikamarin artikkelisarja tuo esille verkostonsa jäsenten eri tapoja toteuttaa yritysyhteistyötä ja siitä saatavia hyötyjä.

Vero-osaaminen vauhdittaa liiketoimintaa

Verot vaikuttavat yrityksen kustannuksiin ja tuotteiden hintaan, joten yrityksen tulisi olla riittävästi selvillä omaan liiketoimintaansa liittyvistä verokysymyksistä....

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri: Yrityksen ulkopuoliset hallituksen jäsenet tuovat lisäarvoa hallitustyöskentelyyn

Reilu puolet kyselyyn vastanneista PK-yrityksistä ei maksa hallituksensa jäsenille palkkiota. Tilanne...