Artikkelikuva

Helsingin seudun yritykset painottavat vahvasti vastuullisuutta, hankintasopimuksissa vastuullisuus näkyy vielä niukasti

Yli 90 prosenttia kauppakamarien ihmisoikeuskyselyyn vastanneista Helsingin seudun yrityksistä nostaa vastuullisuuden merkitykselliseksi liiketoiminnalleen. Toimitusketjuissa sosiaalisen vastuuseen kiinnitetään huomioita, mutta hankintasopimuksiin kirjataan vielä vähän vastuullisuuteen kytkeytyviä sopimusehtoja.

Kauppakamarien toteuttaman ihmisoikeuskyselyn mukaan pääkaupunkiseudun yrityksissä tunnistetaan vahvasti vastuullisuuden merkitys liiketoiminnalle. Jopa yli 90 prosenttia yrityksistä korostaa vastuullisuuden tärkeyttä paitsi omalle organisaatiolle myös sidosryhmilleen. Yritysvastuuasenteisiin vaikuttavat asiakkaiden mutta myös omistajien ja työntekijöiden asenteet.

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen arvioi yritysvastuuasenteita seuraavasti:

– Helsingin seudun yrityksissä on tunnistettu hyvin vastuullisuuden tärkeys, ja esimerkiksi sosiaalista vastuuta painotetaan toimitusketjuissa. Hankintasopimuksiin kirjatut vastuullisuussopimusehdot ovat suurille yrityksissä arkipäivää, mutta pk-yritysten välisissä sopimuksissa kirjauksia on kuitenkin vielä varsin vähän, Lahtinen arvioi.

Hänen mukaansa sosiaalisen ja ihmisoikeusvastuun johtamisessa on kehitettävää erityisesti pk-yrityksissä. Kyselyyn vastanneet yritykset katsovat, että sosiaalisen ja ihmisoikeusvastuun haasteeksi nousee usein resursointi. Helsingin seudun yrityksistä lähes 60 prosenttia arvioi, että ajanpuute on suurin haaste sosiaalisen vastuullisuuden johtamisessa.

– Monissa yrityksissä on vaikea ymmärtää oman toiminnan ja ihmisoikeuksien välisiä linkkejä. Vain 20 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä mainitsee rahanpuutteen esteeksi. Pk-yrityksissä tarvitaankin lisää osaamista ja tietoa sosiaalisen ja ihmisoikeusvastuun johtamiseen, Lahtinen kertoo.

Whistleblowing-direktiivi

Joulukuussa tulee voimaan whistleblowing-direktiivi, joka tuo yli 50 henkilöä työllistäville yrityksille pakolliseksi ilmoituskanavan, jonka kautta työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti havaitsemistaan epäkohdista yrityksen toiminnassa.

 

Vastuullisuuskoulutusta kauppakamarista

Helsingin seudun kauppakamari järjestää syksyn aikana yrityksille vastuullisuuskoulutusta muun muassa ilmoituskanavan käyttöön ottamisesta.

Tietoisku uudesta whistleblowing-direktiivistä

1. Mitä on whistleblowing? – Mitä tällä tarkoitetaan, käytännön esimerkkejä
2. Mikä on whistleblower-direktiivi? – Direktiivin taustaa ja mistä on kysymys
3. Keitä direktiivi koskee?
4. Miksi vihjeillä on merkitystä? – Faktaa vihjeiden merkityksestä epäeettisen toiminnan ilmitulossa
5. Mitä organisaatioiden tulee tehdä? – Toimenpiteet, jotka tulisi laittaa kuntoon. Yksittäisinä nostoina tutkintaprosessin suunnittelu ja käyttöönotto, myös vastatoimien kielto ja tähän liittyvä käännetty todistustaakka.

Lue myös

Julkisten hankintojen vastuullisuuskriteerit kiristyvät – oletko valmis?

Espoon, Helsingin ja Vantaan hankintayksiköiden edustajat kertoivat muuttuvista vastuullisuuskriteereistä Helsingin seudun kauppakamarin ja Enterprisen Europe...

Vastuullinen liiketoiminta parantaa kannattavuutta 

Kestävä kehitys, kuten vihreä siirtymä, sosiaalisesti vastuulliset liiketoimintatavat ja kiertotalouteen perustuvat tuotteet tuovat liiketaloudellista hyötyä. Itseasiassa kestävän...

Vastuullisuudesta versoo myös parempaa bisnestä

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, muistuttaa vanha kansanviisaus. Se tuntuu olevan päivän sana myös yritysten vastuullisuusteoissa,...