Artikkelikuva

Kauppakamarikysely: Yritysten näköpiirissä ei ole uutta normaalia lähiaikoina, mutta toiveikkuus viriää

Uudenmaan yritysten liikevaihto- ja rekrytointiodotukset ovat useilla toimialoilla pitkästä aikaa vahvassa kasvussa. Helsingin seudun tilannetta vetävät alas erityisesti palvelu- sekä matkailu- ja ravitsemisalan yritysten yli vuoden jatkunut ahdinko. Näissä kriisiyrityksissä toipuminen uuteen normaaliin vie vielä pitkään, vaikka rokotukset etenisivät ja rajoitukset lievenisivät asteittain. Helsingin seudun yrityksistä edelleen 27 prosenttia arvioi, että niiden konkurssiriski on noussut merkittävästi – luku on huomattavasti suurempi kuin muualla maassa.

Kauppakamarien yrityskyselyyn vastanneet Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset arvioivat, että korona on vaikuttanut yritysten liikevaihtoon negatiivisesti. Jopa yli 70 prosenttia yrityksistä katsoo, että pandemia on syönyt niiden liikevaihtoa, joten kirittävää kohti uutta normaalia riittää.

Merkittävä muutos on tapahtunut yritysten rekrytointiodotuksissa: 73 prosenttia yrityksistä arvioi, että niiden henkilöstömäärä pysyy ennallaan tai kasvaa: vertailuluku on maaliskuun koronakyselyyn verrattuna lähes 20 prosenttiyksikköä korkeampi.

– Rekrytoinnit tulevat lisääntymään yrityksissä, kun suhdanteet paranevat. Nyt täytyy varmistaa, että yritykset pystyvät rekrytoimaan nopeasti kansainvälistä työvoimaa sujuvilla lupapalveluilla ja toimivilla rajaliikennejärjestelyillä. Samoin työ- ja elinkeinohallinnon palveluiden tulee olla valmiina vastaamaan kasvavaan kysyntään, muutoin osaavan työvoiman saatavuudesta voi tulla vakava, kasvua hidastava tekijä, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Liikkumisrajoitusten valmistelu vaikeutti eniten pääkaupunkiseudun yritysten toimintaa

Loppukevään koronarajoitustoimet ja epäselvä sääntely toivat monen yrityksen arkeen ongelmia erityisesti pääkaupunkiseudulla. Yrityskyselyn vastaajista jopa yli 51 prosenttia arvioi, että liikkumiseen kaavaillut rajoitukset aiheuttivat yrityksissä suurta epävarmuutta. Lahtisen mukaan laajojen liikkumisrajoitusten suunnittelu lisäsi yrityksissä ylimääräistä suunnittelutyötä ja aiheutti lomautusten tai yt-neuvottelujen käynnistämisen.

– Lyhytnäköisillä ja harkitsemattomilla päätöksillä on valtava vaikutus moneen yritykseen. Jo pelkkä laajojen liikkumisrajoitusten väläyttely julkisuudessa teki loven monen yrityksen myynteihin. Kaavailluista rajoitustoimista syntyi pulmia myös yritysten toimitusketjuihin. Päätösten ja linjausten valmistelussa tulisi jatkossa ottaa paremmin huomioon vaikutukset yrityksiin ja työpaikkoihin, Lahtinen painottaa.

Uusi normaali ei tule pikavauhtia

Yrityskyselyyn vastanneet arvioivat, että pandemian jälkeistä uutta normaalia värittää lisääntynyt digitalisaatio, ja esimerkiksi etätyö jää monessa yrityksessä pysyvästi korkeammalle tasolla kuin ennen koronaa. Myös uudenlaiseen johtamiseen on kyselyn mukaan yrityksissä selkeä tarve. Uuteen normaaliin ei kuitenkaan päästä siirtymään pikavauhtia vaan yrityksissä arvioidaan, että kriisistä ulospääsy kestää pitkään. Erityisesti kriisiyritysten toipuminen koronasta vie aikaa.

– Yrityksissä on tunnistettu, että etätyö ja poikkeusolot ovat lisänneet henkistä kuormitusta, mutta myös parantaneet työn ja arkielämän yhteensovittamista. Selvää on, että vasta pandemia-aallon jälkeen yrityksissä saadaan selville, mikä on henkilöstön jaksamisen todellinen tilanne. Työskentelytapojen ja -paikkojen muuttumisen lisäksi korona sekä hävittää nykyisiä työtehtäviä että luo uusia tehtäviä, mikä vauhdittaa uuden oppimisen tarvetta, Lahtinen luonnehtii.

Kauppakamarien koronakyselyt

Kauppakamarien yrityskyselyyn vastasi 570 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritystä 27.4.2021. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ja kaiken kokoisista yrityksistä. Vastaavanlaiset kyselyt toteutettiin 2.2.2021 ja 16.3.2021 sekä viime vuonna 16.–17.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10. ja 1.12.

13:s koronakysely

Lue myös

Kauppakamarikysely: Yritykset pitävät perusväylänpitoa kaikista tärkeimpänä tekijänä rahtiliikenteen toimintaedellytyksille ja työvoiman liikkuvuudelle

Huoli tieverkoston rapautumisesta toistui yritysten vastauksissa läpi Suomen ja perusväylänpidon tärkeys...

Matkailualan toipuminen pandemiasta – uusi raportti

ETLA:n julkaiseman raportin on koonnut Nordic West Office ja ETLA on laatinut raporttiin skenaariolaskelmia koskevan osuuden. Suomen...