Korkeakoulujen aloituspaikat

Uudenmaan korkeakouluissa on liian vähän aloituspaikkoja 

Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lukumäärä jää selvästi muita maakuntia alhaisemmaksi suhteessa alueen toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin, ilmenee Ennakointikamarin tuoreesta selvityksestä. Selvitys tarkastelee korkeakoulujen aloituspaikkamääriä ja korkeakoulujen vetovoimaisuutta.

– Uudenmaan korkeakoulujen osuus koko maan aloituspaikoista ja opiskelemaan valituista on laskenut useita prosenttiyksiköitä vuodesta 2016 vuoteen 2021. Aloituspaikkojen määrä Uudenmaan korkeakouluissa on alimitoitettu suhteessa opiskelupaikkojen kysyntään. Tämä näkyy muun muassa korkeakoulujen ensisijaisten hakijoiden suurena osuutena uusmaalaisissa korkeakouluissa muuhun maahan verrattuna, sanoo johtava asiantuntija Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista.   

Helsingin seudulla toimii neljä yliopistoa ja seitsemän ammattikorkeakoulua. Vaikka aloituspaikkojen lukumääriä on viime vuosina nostettu, Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikat ja opiskelemaan valittujen opiskelijoiden määrät ovat jääneet alemmalle tasolle verrattuna muiden maakuntien korkeakouluihin. Samaan aikaan Uudenmaan osuus maan opiskeluikäisestä ja työikäisestä väestöstä on kasvanut, ja yritysten osaajapula on pahentunut voimakkaasti. 

– Sekä työvoiman kysyntä että osaajapulasta raportoivien työnantajien osuus ovat Uudellamaalla palanneet ennen koronaa käynnistyneelle kasvu-uralle, eikä tilanteeseen ole nähtävissä ratkaisua ilman riittäviä panostuksia alueella tarjottavaan koulutukseen, kertoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja.    

Vataja toteaa, että nykyisellään yhtälö ei toimi. – Ennusteiden mukaan työ- ja opiskeluikäisen väestön määrä Uudellamaalla kasvaa aina 2030-luvulle asti, ja samaan aikaan alueen yrityksillä on kasvava osaajatarve, mutta maakunnan korkeakouluille myönnetyt korkeakoulujen aloituspaikat laahaavat jäljessä. Näin ei voi jatkua, Vataja painottaa.  

Uudenmaan korkeakoulujen kova vetovoima näkyy hyvin Laurea-ammattikorkeakoulussa, johon oli kevään 2021 yhteishaussa 6,2 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Luku oli maan korkein.  

– Korkea vetovoimaluku kertoo valitettavasti nuorten vaikeasta tilanteesta, kun alueen korkeakouluissa ei ole tarjolla riittävästi opiskelupaikkoja. Meiltä valmistuvat opiskelijat kuitenkin työllistyvät erinomaisesti, arvioi toimitusjohtaja, rehtori Jouni Koski Laurea-ammattikorkeakoulusta. – Kun peräti 96,6 prosenttia valmistuneista on työllistynyt vuoden kuluessa tutkinnon valmistumisesta, voitaneen todeta ammattikorkeakoulututkinnon täyttäneen keskeisen tehtävänsä, Koski jatkaa.


Helsingin seudun kauppakamari toteutti Korkeakoulujen hakijat ja aloituspaikat Uudellamaalla ja muissa maakunnissa -selvityksen Kaupunkitutkimus TA:n kanssa tammikuussa 2022. 

Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja muissa korkeakoulumaakunnissa PDF

Ennakointikamari: Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja muissa maakunnissa PDF


Uudenmaan alueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Svenska handelshögskolan
Taideyliopisto
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia


Lisätietoja:

Riikka Vataja, Helsingin seudun kauppakamari, johtava asiantuntija,
riikka.vataja@helsinki.chamber.fi, p. 040 536 0954

Olli Oja, Helsingin seudun kauppakamari, projektipäällikkö, Ennakointikamari,
olli.oja@helsinki.chamber.fi, p. 050 5647586

Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu, toimitusjohtaja,
rehtori, jouni.koski@laurea.fi, p. 046 856 7660

Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari, viestintäpäällikkö,
tiina.tikander@helsinki.chamber.fi, p. 046 878 7540


Julkaistu Helsingin Sanomat 8.2.2022

”Näin ei voi jatkua” – Tuore selvitys:
Uudenmaan korkea­kouluissa on liian vähän aloitus­paikkoja ja se kostautuu tulevaisuudessa

 

Julkaistu Helsingin Uutiset 8.2.2022

Syrjitäänkö uusmaalaisia aloituspaikkojen jaossa?
Selvitys paljastaa karusti, miten paljon vaikeampaa on päästä korkeakouluun Uudellamaalla kuin maakunnissa – ”Näin ei voi jatkua”

 

Lue myös

Uudenmaan korkeakouluihin tarvitaan kipeästi lisää aloituspaikkoja

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja...

Budjettiriihen linjaukset unohtavat Uudenmaan

Uudellamaalla on toiselta asteelta valmistuvien nuorten lukumäärään nähden vähemmän korkeakoulujen aloituspaikkoja kuin muun maan korkeakouluissa, vaikka pula...

Keski-Uudenmaan Kasvupolulta apua liiketoiminnan haasteisiin ja kasvustrategiaan

Kasvu Openin Kasvupolku®-sparraukseen voivat hakea mukaan kaikki yritykset, joilla on y-tunnus ja vahva tahto kasvattaa...