Artikkelikuva

Vihdin ja Karkkilan joukkoliikenneyhteydet turvattava

Helsingin seudun kauppakamari pitää tärkeänä, että Vihdin ja Karkkilan joukkoliikenneyhteydet turvataan, kun Pohjolan Liikenne lopettaa linja-autovuoronsa Länsi-Uudellamaalla toukokuun lopussa. Jos korvaavia yhteyksiä ei saada toteutettua markkinaehtoisesti, tulee valtion ja alueen kuntien tukea joukkoliikenneyhteyksiä rahallisesti.

–  Pohjolan Liikenteen päätöksellä lopettaa linja-autovuorojen ajaminen Länsi-Uudellamaalla on pahimmillaan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia Vihdin ja Karkkilan elinkeinoelämään ja elinvoimaisuuteen, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtaja Mikko Vesala. – Päätös selkeästi tappiollisen liikenteen lopettamisesta on sinänsä ymmärrettävä. Julkisten toimijoiden on nyt tehtävä nopeasti päätös siitä, miten yhteydet alueen sisällä ja sen ulkopuolelle turvataan, kun Pohjolan Liikenne lopettaa liikennöinnin seudulla, vaatii Vesala.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Pohjolan Liikenteen tappiokierre Länsi-Uudellamaalla on johtunut jo kaksi vuotta jatkuneesta pandemiasta ja matkustajamäärien romahtamisesta. Vaikka pandemia näyttää olevan hellittämässä otettaan, voi korvaavien linja-autovuorojen liikennöintiin olla vaikea löytää markkinaehtoista ratkaisua. Silloin ainoa vaihtoehto alueen julkisten liikenneyhteyksien säilymiselle on, että viranomaiset ostavat vuoroja liikennöitsijöiltä

– Länsi-Uudenmaan sisällä liikutaan paljon työn ja opiskelun vuoksi, samoin pendelöinti pääkaupunkiseudulle on runsasta. Säännöllisten joukkoliikennevuorojen väheneminen tai jopa lakkaaminen vaikuttaa moniin alueen asukkaisiin ja sitä kautta alueella toimiviin yrityksiin. Vuorojen väheneminen vaikuttaa muun muassa työvoiman saatavuuteen, koska kaikilla ei ole käytössään autoa. Länsi-Uudenmaan saavutettavuuden heikentymisellä olisi ilman muuta negatiivinen vaikutus myös alueen elin- ja vetovoimaan, pohtii Vesala.

Kunnianhimoiset päästöjen vähentämistavoitteet edellyttävät, että Helsingin seudun laajalla työssäkäyntialueella liikkuminen perustuu tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin joukkoliikenteeseen. Linja-autovuorojen vähentäminen lisää yksityisautoilua ja totuttaa joukkoliikenteen matkustajia henkilöauton käyttöön. Sen vuoksi kauppakamarista on tärkeää, että valtio ja kunnat viipymättä ratkaisevat, millä keinoin Länsi-Uudenmaan nykyisiä joukkoliikenneyhteyksiä voidaan jatkaa keskeytyksettä myös toukokuun jälkeen.


Luoteis-Uusimaa, Vihdin uutiset:

Kauppakamari vetoaa Vihdin joukkoliikenteen turvaamisen puolesta: ”Julkisten toimijoiden on nyt tehtävä nopeasti päätös”


Lisätietoja:

Mikko Vesala,
Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön puheenjohtaja, mikko.vesala@vesala.fi,
p. 0400 470467

Tiina Pasuri,
johtava asiantuntija, maankäyttö ja liikenne,
tiina.pasuri@helsinki.chamber.fi,
p. 050 62 905

Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari,
viestintäpäällikkö,
tiina.tikander@helsinki.chamber.fi,
p. 046 878 7540

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunkoehdotus

Yleistä Vihdin kunnanhallitus on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön lausuntoa Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunkoehdotuksesta. Kauppakamariyksikkö esittää lausuntonaan...

Kauppakamarin talouskatsaus: Velankasvua hillitsevät toimet ovat Suomessa hakusessa

– Terveellä pohjalla olevan julkisen talouden pitäisi noususuhdanteessa ylijäämien kautta kerätä puskureita seuraavaan taantumaan varautuen....