Mika Lahtinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Saako työntekijän irtisanoa sairauden perusteella?

Työnantaja saattaa joutua harkitsemaan työsuhteen päättämistä, mikäli työntekijällä ei ole edellytyksiä suoriutua työstä esimerkiksi sairaudesta johtuvan työkyvyn alenemisen perusteella.

Sairaus ei ole kuitenkaan lähtökohtaisesti peruste työsopimuksen päättämiselle, joten työsuhteen päättämisperustetta tulee arvioida sairaustapauksessa huolellisesti. Sairautta irtisanomisperusteena on tarkasteltava lisäksi kokonaisarviolla ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Sairaus sekä asiallinen ja painava syy

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain, jos siihen on asiallinen ja painava syy. Tällaisena asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ei voida pitää työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei työntekijän työkyky ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Työkyvyn olennainen heikkeneminen tulee arvioida työtehtävien asettamiin vaatimuksiin nähden. Työntekijän alentuneen terveydentilan lisäksi on myös muita työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten henkilökohtaiset ominaisuudet ja koulutus. Olennaista on se, kykeneekö työntekijä olennaiselta osin täyttämään työsopimuksesta johtuvia velvoitteita. Lääketieteellisellä selvityksellä on luonnollisesti suuri merkitys arvioitaessa työkykyä.

Pitkäaikainen työkyvyttömyys

Arvioitaessa pitkäaikaisuutta on oikeuskäytännössä riittävän pitkäaikaisena työkyvyttömyytenä pidetty lähes vuoden kestävää työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyys voi myös koostua useammista yksittäisistä samaan sairauteen liittyvistä jaksoista, jotka kokonaisuutena muodostavat pitkäaikaisen työkyvyn olennaisen heikkenemisen. Lisäksi lääketieteellinen ennuste työntekijän työkyvyn mahdollisesta paranemisesta ja kuntoutusmahdollisuuksista tulee ottaa huomioon.

Ennen irtisanomista työnantajan tulee selvittää, voiko työntekijälle tarjota muita työtehtäviä. Irtisanominen ei ole sallittua, jos voidaan tarjota muita työntekijälle sopivia työtehtäviä tai sopeuttaa työtehtävät tai työolot työntekijälle sopiviksi.

Mika Lahtinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Viikon kysymys: sairauspoissaolo ja koeaika

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa (päivitetty)

Lomakausi lähestyy kovaa vauhtia, ja nyt onkin sopiva aika muistuttaa muutamasta yleisestä vuosilomiin liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämän luettuasi tiedät, miten toimia jatkossa oikein.