Artikkelikuva

Sisämarkkinat arvoonsa

Euroopan parlamentin vaalit muokkasivat maanosan päätöksentekoa vähemmän kuin etukäteen pelättiin. Elinkeinoelämän kannalta on oleellista, että parlamentti tukee Euroopan Unionin kehittämistä jatkossakin. Vaikka mieli­piteiden kirjo parlamentissa kasvoi vaaleissa, on parlamentin selkeä enemmistö myönteisesti unioniin suhtautuvissa käsissä.

Yritysten näkökulmasta EU:n merkitys on viime vuosina kasvanut. 512 miljoonaa eurooppalaista kuluttajaa ja 25 miljoonaa yritystä muodostavat maailman laajimman yhteismarkkinan. Sen toiminnan kehittäminen on jäänyt viime vuosina eri kriisien jalkoihin. Seuraukset näkyvät talouden kasvussa: EU:n kasvu on viimeisen kymmenen vuoden aikana jäänyt vajaaseen 20 prosenttiin. Samassa ajassa erityisesti Kiinan talous on kasvanut monta kertaa nopeammin ja Yhdysvaltojenkin talous selvästi voimakkaammin.

Euroopan komission päähuomio on viime aikoina keskittynyt päällekaatuvien kriisien selvittämiseen. Myös jäsenmaiden sitoutumisessa yhteismarkkinoiden pelisääntöihin on parantamisen varaa. Kaikki jäsenmaat eivät ole noudattaneet yhteisiä sääntöjä, niiden täytäntöönpanovaje on viime vuosina selvästi kasvanut.

EU:n sisämarkkinoiden arvo Suomelle korostuu kauppasotien kiristyessä. Pienen vienti-inten­siivisen maan yrityksille on tärkeää, että niiden lähimarkkina toimii ennakoitavasti ja luotettavasti.

Suomen viennistä 60 prosenttia ja tuonnista 73 prosenttia tapahtuu Euroopan sisämarkkinoilla.

Toimivat sisämarkkinat vahvistavat eurooppalaisten yritysten tuottavuutta ja myös niiden kansainvälisestä kilpailukykyä. Samalla myös EU varmistaa olevansa entistä kiinnostavampi kauppakumppani Japanin, Kiinan, USA:n ja muiden maiden silmissä. Yrityksille EU:n kauppa­sopimukset muiden maiden, kuten Japanin, Korean ja Kanadan kanssa ovat hyvin tärkeitä.

EU:n pitäisi keskittyä sisämarkkinoiden toimivuuden kehittämiseen ja sitä kautta talouden kasvun voimistamiseen.

Toimiva ja avoin Eurooppa

Suomen kauppakamarit ovat julkais­seet omat teesinsä Euroopan kehittämiseksi avoimuuden pohjalta.

Kauppakamarit korostavat, että EU:n pitäisi keskittyä sisämarkkinoiden toimivuuden kehittämiseen ja sitä kautta talouden kasvun voimistamiseen.

Tämä tulee ottaa Suomen kohta alkavan puheenjohtajakauden ohjenuoraksi. Puheenjohtajuus antaa hyvät mahdollisuudet vaikuttaa myös uuden komission työohjelmaan.


Lue myös:

Kauppakamarit: EU:n panostetava sisämarkkinoihin

https://kauppakamarilehti.fi/index.php/vaikuttaminen/kauppakamarit-eun-panostettava-sisamarkkinoihin/

 

Kauppakamari-lehti

Teksti on julkaistu myös 11.6.2019 ilmestyneessä Kauppakamari-lehdessä

Lue myös

Kirjakulma – Arvojen merkitys johtamisessa

Tämänkertaisessa Chambercastissa kirjailija Jukka Saksi keskustelee arvojen merkityksestä johtamisessa yhdessä Helsingin seudun kauppakamarin tuottaja Taina Parviaisen kanssa....

Hyvää yrittäjän päivää!

Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään jälleen tänään, lauantaina 5.9.2020. Tänä vuonna yrittäjiä juhlitaan #sellainenonyrittäjä -kampanjalla, joka muistuttaa yrittäjien...

Korona tarjoaa mojovia vientimahdollisuuksia Pohjoismaihin

Miksi lähteä merta edemmäs kalaan, jos saalista saa myös lähivesiltä? Siinä kiteytettynä Team Finlandin keskiviikkoisen Restart Nordic...