Neuvonnan artikkelit

Tulokset: Neuvonnan artikkelit, Muu yritysoikeus

Neuvontapalvelut: Digitaalisten palveluiden myyntisäännökset kuluttajille

Uudet säännökset koskevat 1.1.2022 jälkeen tehtyjä sopimuksia. Sääntelyn piirissä ovat 8.7.2022 alkaen myös sopimukset, jotka...

Neuvontapalvelut: Yhdistyslakiin käytännön toimintaa helpottavia muutoksia

Eduskunta hyväksyi 13.1.2023 yhdistyslakiin eräitä muutoksia. Näillä muutoksilla on tarkoitus päivittää yhdistyslakia vastaamaan digitalisaation etenemiseen ja yksinkertaistaa yhdistyksen asioiden hoitamista.