Lakimies Anette Laiho. Talent Helsinki, International House Helsingin (IHH) kansainväliseen työvoimaan liittyvä työnantajaneuvonta.

Viikon kysymys: ulkomaalaisen työntekijän suomalainen henkilötunnus

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Olemme palkanneet ulkomaalaisen työntekijän. Mistä hän saa suomalaisen henkilötunnuksen?

Vastaus

Ulkomaan kansalainen saa suomalaisen henkilötunnuksen, kun hänen tietonsa talletetaan väestötietojärjestelmään. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että ulkomaan kansalainen oleskelee Suomessa laillisesti ja rekisteröinnille on peruste. Rekisteröintiin oikeuttavia perusteita ovat esimerkiksi Maahanmuuttoviraston myöntämä oleskelulupa, oleskelukortti, EU-oleskeluoikeuden rekisteröinti taikka Suomessa tapahtuva työskentely. Ulkomaan kansalaisella tulee olla työnteko-oikeus Suomessa, jos hän hakee rekisteröintiä työsopimuksen perusteella.

Ulkomaan kansalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen Maahanmuuttovirastosta, Digi- ja väestötietovirastosta tai Verohallinnosta. Jos Maahanmuuttovirasto myöntää henkilölle oleskeluluvan tai -kortin taikka rekisteröi oleskeluoikeuden, henkilötiedot talletetaan yleensä automaattisesti väestötietojärjestelmään ja henkilö saa henkilötunnuksen. Jos tietoja ei ole talletettu väestötietojärjestelmään Maahanmuuttoviraston myönteisen päätöksen yhteydessä, rekisteröintiä voi pyytää Digi- ja väestötietovirastolta. Henkilö voi pyytää suomalaisen henkilötunnuksen myös Verohallinnosta, jos hän tarvitsee sitä verotuksellisista syistä.

Anette Laiho
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: Voiko työntekijän irtisanoa opintovapaan aikana ja tuleeko tällöin maksettavaksi irtisanomisajan palkka?

Työntekijällä ei ole erityistä irtisanomissuojaa opintovapaan aikana. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän...

Neuvontapalvelut: Lomakausi on jälleen alkamassa

Vuosiloman ansainta Vuosilomalain perusteella työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. aikana enintään 30 päivää vuosilomaa ja siitä 24 ensimmäistä...

Vaihtelevan työajan työsopimuksia koskevat lakimuutokset

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, että työntekijällä on kiinteän työajan sijaan vaihteleva työaika.