Juristi Maija Pussinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Viikon kysymys: Vuosilomapalkan laskeminen, kun kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja palkka muuttuvat

Juristimme ja muut asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miten lasketaan kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka, kun työntekijän työaika ja palkka ovat muuttuneet?

Vastaus:

Pääsäännön mukaan kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka lasketaan vuosiloman alkuhetken kuukausipalkan perusteella. Poikkeuksen pääsäännöstä muodostavat muutostilanteet, joissa työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään työajan muutoksista, joissa myös palkka työaikamuutoksen seurauksena muuttuu. Muutostilanne voi tulla eteen esimerkiksi osittaisen hoitovapaan, osa-aikaisen sairauspoissaolon, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vuoksi tai jos osa-aikaisuudesta muutoin sovitaan työntekijän kanssa. Näissä tilanteissa lomapalkka lasketaan eri tavalla riippuen työaikamuutoksen ajankohdasta. Muutos voi tapahtua lomanmääräytymisvuoden aikana tai sen päättymisen jälkeen ennen vuosiloman alkamista.

Jos muutokset työajassa ja palkassa tapahtuvat sen lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana, jonka lomapalkkaa lasketaan, lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden ansioiden perusteella prosentuaalisesti vuosilomalain 12 §:n mukaan. Näin toimitaan, kun työntekijä siirtyy lomanmääräytymisvuoden aikana kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön tai toisin päin.

Jos muutokset tapahtuvat vasta lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen mutta ennen vuosilomaa tai sen osan alkamista, lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikaisen työajan perusteella määräytyvän viikko- tai kuukausipalkan mukaan. Toisin sanoen, lomapalkan laskemisessa käytetään yleensä ennen muutosta maksettua kuukausipalkkaa, jota on maksettu koko lomanmääräytymisvuoden ajan.

Maija Pussinen
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin.

Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Kauppakamari kouluttaa

Helsingin seudun kauppakamari on Suomen monipuolisin ajankohtaiskouluttaja.
Tutustu HR:n ja työsuhteen aihealueen koulutuksiin. Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Kysymyksiä vuosilomapalkan laskemisesta

Helsingin seudun kauppakamarin johtava juristi Kirsi Parnila Kauppakamarin neuvontapalveluista vastaa vuosilomapalkan maksamista koskeviin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...

Neuvontapalvelut: Perhevapaat ja vuosiloma

Vuosiloman kertyminen perhevapaan aikana Perhevapaat ovat vuosilomalaissa työssäolon veroista aikaa lukuun ottamatta hoitovapaata ja poissaoloa perheenjäsenen tai...