Elinkeinoelämä

Suomi takaisin kilpailukyvyn kärkeen

Vaikka Suomen vahvuudet ovat edelleen vaikuttavia ja kokonaistilanne moneen muuhun maahan verrattaessa hyvä, on kehityksen suunta huolestuttava. Kilpailukykymme heikkenee useilla...

Vastuullisuus teemana Vantaan Elinkeinopäivässä

Vantaan elinkeinopäivä polkaistiin käyntiin jo 43. kertaa ja osallistujien puolesta rikottiin ennätyksiä: iltapäiväseminaariin ilmoittautuneita useita satoja. Kiinnostusta lisäsi paitsi ajankohtainen vastuullisuusteema myös puhujakaarti, joka...

Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja käynnistyy helmikuussa 2020

Pääkohderyhmänä ovat ensi askeleita vieraskielisen henkilöstön rekrytoimisessa ottavat työnantajat, mutta kampanja soveltuu kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittyä monikulttuurisuutta hyödyntävänä työnantajana. Kampanjalla tehdään myös tunnetuksi...

Osaamisperusteisuus jatkuvan oppimisen ytimenä

Kuluneen vuoden aikana usean eri tahon toimesta tehdyt kyselyt ja selvitykset osoittavat, että osaavan työvoiman saatavuus käy yrityksille koko ajan haastavammaksi. Tilanne on vaikeutunut...

Kolme kysymystä työnantajan velvollisuuksista

Minkälainen velvollisuus työnantajalla on järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen? Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto jo ensimmäisen työntekijän palkatessaan työsuhteen kestosta ja laadusta riippumatta. Lakisääteinen...