Riikka Vataja on Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija, osaaminen ja kasvupalvelut.

Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija: yhteistyö vahvistaa Kuuma-seudun profiilia ja vetovoimaisuutta

Kuuma-seudun vetovoiman kannalta on tärkeää varmistaa yrityksille suotuisa toimintaympäristö. Samaan aikaan osaavan työvoiman saatavuuteen ja työvoimapulaan on etsittävä ratkaisuja ripeästi ja ennakkoluulottomasti. Meneillään olevilta Sitran toimintamalliin perustuvilta tilannekuvafoorumeilta Riikka Vataja odottaa konkreettisia tuloksia.

Osaamisen ja työelämäasioiden johtavan asiantuntijan Riikka Vatajan mukaan Helsingin seudun kauppakamarissa pohditaan parhaillaan, mistä sen jäsenyritykset saavat osaavaa työvoimaa. Seurannassa on myös, minkälaiset Helsingin seudun resurssit ovat kouluttautumiseen ja esimerkiksi se, minkä verran korkeakoulujen aloituspaikkoja alueella on suhteessa muuhun maahan.

– Keskeisiä kysymyksiä ovat myös työllisyyspalveluiden siirto kuntiin ja sen seuraukset yrityspalveluille ja työvoiman saatavuudelle sekä ammatillisen koulutuksen kyky vastata yritysten osaajatarpeisiin, Vataja toteaa.

Yritysten menestystä vahvistamassa

Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa jäsenilleen monipuolisia neuvontapalveluita aina työsopimusoikeudesta verotukseen ja sopimusjuridiikkaan liittyen. Lisäksi kauppakamarissa tuotetaan ja vahvistetaan lakiin pohjautuvana tehtävänä ulkomaan kaupan asiakirjoja sekä toteutetaan koulutuksia kauppakamarin palveluyhtiön toimesta.

– Missionamme on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla, Vataja kertoo.

Vaikuttamistyön puolella Helsingin seudun kauppakamari pyrkii osaltaan aktiivisesti löytämään nopeita ratkaisuja kroonistuvaan ja samalla akuuttiin pulaan osaavasta työvoimasta. Osaavan työvoiman saatavuuteen tarvitaan pidemmän aikavälin ratkaisuja työperäisen maahanmuuton edistämisestä, mutta samalla tarvitaan myös nopeita ratkaisuja. Kauppakamarin jäsenyrityksilleen tekemä kysely osoitti, että yritykset eivät juurikaan tunne tarjolla olevia rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen palveluja.

– Pyrimme parantamaan tilannetta tuomalla kevään aikana esille Ennakointikamarin kumppaneiden palvelutarjontaa, jotta palvelut saataisiin nykyistä tehokkaampaan käyttöön, Vataja toteaa.

Lue koko artikkeli Keudan ajankohtaisista Työelämätiistai: Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija: yhteistyö vahvistaa Kuuma-seudun profiilia ja vetovoimaisuutta


Jatkuvaan oppimiseen tarvitaan tietoa ja toimintamalleja

Yritykset haluavat edistää henkilöstönsä osaamista ja urakehitystä, mutta pk-yrityksiltä puuttuu tähän tietoa ja toimintamalleja. Jatkuvan oppimisen palvelukeskus kerää yhteen julkisen sektorin hajanaisia resursseja.
Lue artikkeli

TE-palvelujen uudistus kysyy kärsivällisyyttä

TE-palvelujen siirto kunnille ja pohjoismainen työnhakumalli ovat isoja muutoksia. Kuntaliiton Jari Lindström toivoo myös yrityksiltä kärsivällisyyttä ennen kuin palvelut saadaan kuntoon.
Lue artikkeli

Ole muita edellä – Ennakointikamari

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin.
Lue lisää

Lue myös

Esitys hallitusohjelmaan: Kiihdyttämöpalvelu auttamaan yrityksiä tavoittamaan kansainväliset opiskelijat

Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa hallitusohjelmaan kansainvälisille opiskelijoille sekä yrityksille ja oppilaitoksille...

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...