Tuuli Koivu ja Olli Oja valiokunnan kokouksessa.

Taloutta ja osaavaa työvoimaa: koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta kokoontui

Helsingin seudun kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asioiden valiokunta kokoontui 9.11.2020 niin sanotulla hybridimallilla ajan hengen mukaiset rajoitteet huomioiden. Osanottoprosentti oli tavanomaisen tapaan korkea ja keskustelu vilkasta eikä ihme, sillä asialistalla oli ajankohtainen taloustilanne ja Ennakointikamarin uuden kauden ensimmäinen katsaus osaavan työvoiman saatavuuteen.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu alusti jo perinteiseksi käyneeseen tapaan talouden ajankohtaisista näkymistä. Koronaviruskriisi luo suurta epävarmuutta ja sen myötä myös ekonomistien työ on aikaisempaa haastavampaa. Pandemian lisäksi myös Yhdysvaltojen presidentinvaalit saattavat edelleen aiheuttaa epävarmuutta, vaikka vaalitulos kokoushetkellä jo melko varmalta näyttikin. Huomionarvoista on sekin, että esimerkiksi Brexit-neuvottelut ovat jääneet varsin vähäiselle huomiolle niiden merkitykseen nähden. Tuuli Koivu esitteli myös mielenkiintoisia käyriä korttimaksujen lukumäärien ja positiivisten koronatestattujen lukumäärän keskinäisestä korrelaatiosta.


Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja antoi valiokuntalaisille ”sneak preview” -tyyppisen katsauksen Ennakointikamarin ensimmäiseen puolivuosiraporttiin osaavan työvoiman saatavuudesta ja kysynnästä. Vaikka korona on myllertänyt talouden myötä myös työllisyystilannetta ja lomautettujen ja irtisanottujen lukumäärät ovat kasvaneet, yritykset kokevat silti edelleen puutetta osaavasta työvoimasta. Tilanne korostaa tarvetta löytää ratkaisuja työikäisen väestön joustavaan ja nopeaan osaamisen kehittämiseen.

Ennakointikamarin raportti

Lisätietoja

koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan sihteeri, asiantuntija Riikka Vataja, p. 040 536 0954

Lue myös:

Koulutusten ja tapahtumien toteutus jatkuu toistaiseksi etänä

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme ja seuraamme jatkuvasti THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä, ja tästä syystä järjestämme kaikki koulutuksemme ja muut tilaisuutemme toistaiseksi striimeinä. Ajantasaisen koulutusvalikoimamme löydät aina KauppakamariKaupasta.

Ennakointikamarin tilannekatsaus tarkastelee Uudenmaan työllisyyttä ja osaamistarpeita

Ennakointikamarin syksyn 2020 tilannekatsaus on valmistunut. Julkaisussa perehdytään Uudenmaan alueen työvoiman kysyntään ja tarjotaan sekä osaamistarpeisiin. Katsauksen tavoitteena koota ajankohtainen tieto yhteen pakettiin ja tarjota lukijalle kattava kuva Uudenmaan tilanteesta. Nykytilanteen lisäksi tarkastellaan myös alueen tulevaisuutta erilaisten ennakointitietojen kautta.
Edellinen artikkeli Ennakointikamarin tilannekatsaus tarkastelee Uudenmaan työllisyyttä ja osaamistarpeita Seuraava artikkeli Muutoksia tulossa kilpailukieltosopimuksiin, päivitetty 17.11.2020