Tuuli Koivu ja Olli Oja valiokunnan kokouksessa.

Taloutta ja osaavaa työvoimaa: koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta kokoontui

Helsingin seudun kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asioiden valiokunta kokoontui 9.11.2020 niin sanotulla hybridimallilla ajan hengen mukaiset rajoitteet huomioiden. Osanottoprosentti oli tavanomaisen tapaan korkea ja keskustelu vilkasta eikä ihme, sillä asialistalla oli ajankohtainen taloustilanne ja Ennakointikamarin uuden kauden ensimmäinen katsaus osaavan työvoiman saatavuuteen.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu alusti jo perinteiseksi käyneeseen tapaan talouden ajankohtaisista näkymistä. Koronaviruskriisi luo suurta epävarmuutta ja sen myötä myös ekonomistien työ on aikaisempaa haastavampaa. Pandemian lisäksi myös Yhdysvaltojen presidentinvaalit saattavat edelleen aiheuttaa epävarmuutta, vaikka vaalitulos kokoushetkellä jo melko varmalta näyttikin. Huomionarvoista on sekin, että esimerkiksi Brexit-neuvottelut ovat jääneet varsin vähäiselle huomiolle niiden merkitykseen nähden. Tuuli Koivu esitteli myös mielenkiintoisia käyriä korttimaksujen lukumäärien ja positiivisten koronatestattujen lukumäärän keskinäisestä korrelaatiosta.


Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja antoi valiokuntalaisille ”sneak preview” -tyyppisen katsauksen Ennakointikamarin ensimmäiseen puolivuosiraporttiin osaavan työvoiman saatavuudesta ja kysynnästä. Vaikka korona on myllertänyt talouden myötä myös työllisyystilannetta ja lomautettujen ja irtisanottujen lukumäärät ovat kasvaneet, yritykset kokevat silti edelleen puutetta osaavasta työvoimasta. Tilanne korostaa tarvetta löytää ratkaisuja työikäisen väestön joustavaan ja nopeaan osaamisen kehittämiseen.

Ennakointikamarin raportti

Lisätietoja

koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan sihteeri, asiantuntija Riikka Vataja, p. 040 536 0954

Lue myös

Emme selviä työvoimapulasta ilman, että hankimme työntekijöitä ulkomailta

Hallitusohjelmassa tulee edistää jämäkästi työperäistä maahanmuuttoa ja varmistaa, että kolmansista maista saadaan riittävästi ammattiosaajia.

Valmet – KoulutusOnlinen aktiivikäyttäjä

Valmet panostaa työnantajana henkilöstönsä kouluttamiseen ja kehittämiseen. 1.9.2020 alkanut KoulutusOnlinen käyttö on lähtenyt yrityksessä poikkeuksellisen upeasti; lähes...

Osaamistaso nousee pitkäjänteisellä yhteistyöllä

Helsingin seudun kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta käynnisti kevätkauden luotaamalla metropolialueen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.