Artikkelikuva

Tarveharkintaa kehittämällä ei päästä työluvissa yhden kuukauden käsittelyaikoihin

ELY-keskuksissa tehtävillä alueellisilla linjauksilla voidaan tarveharkintaa lieventää niiden ammattien ja tehtävien osalta, joissa on merkittävää pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta.

Mitä saatavuusharkinnan lieventäminen käytännössä tarkoittaa rekrytoivalle yrityksille? Työlupaa puoltavan päätöksen lisäksi tämä tarkoittaa sitä, että työpaikkaa ei tarvitse laittaa auki TE-toimiston palveluissa, eikä erikseen todistaa, ettei osaavaa työvoimaa löydy kotimaasta.

Julkisesta keskustelusta saa kuvan kolmansien maiden rekrytoinnin merkittävästä helpottumisesta, mikäli ammatti tai tehtävä on tiukan seulan läpi päässyt alueelliseen linjaukseen. Tosiasiassa tarveharkinnan lieventämisestä tuleva ajallinen hyöty on 2 viikkoa, kun koko lupaprosessi kestää tällä hetkellä noin puoli vuotta.

Yritysten on vaikea päästä selville eri alueilla sovellettavista tarveharkintalinjauksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö tai mikään muukaan viranomainen ei ole nähnyt tarpeelliseksi koota niitä yhteen paikkaan saataville, vaan ne piilotettu ELY-keskusten Internet-sivujen uumeniin.

Lisäksi epätietoisuutta rekrytoijille aiheuttavat linjausten vaikeasti tulkittavat sisällöt ja eritahtiset päivitysrytmit. Valtakunnalliselle yritykselle tämä on erityinen lisätaakka.


Uudenmaan linjauksessa on katsottu tarpeelliseksi rakennusalan ammateista luetella erikseen esimerkiksi talonrakentajat, raudoittajat, rakennuspuusepät, kattoasentajat, rappaajat sekä eristäjät.

Pirkanmaan linjauksessa todetaan yksiselitteisesti rakennus- ja maanrakennusalan työntekijät, mikä on huomattavasti joustavampi tapa lähestyä asiaa.

Uudenmaan linjauksessa kokin työsuhteen ehtoja käydään läpi perin pohjin.

Pirkanmaalla puolestaan todetaan ytimekkäästi, että ulkomaalaiselle maksettavan palkan tulee vastata vastaavien työntekijöiden palkkatasoa.

Jälkimäinen tapa on täysin riittävä, sillä yritysten ja työnantajien on joka tapauksessa noudatettava työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä ilman erillisiä TE-hallinnon ohjeistuksia.


Hallitus haluaa joustavoittaa saatavuusharkintaa siten, että arvioidaan tarve alueellisen työlupamenettelyjen yhdistämiseksi laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Linjauksia kannattaakin yksinkertaistaa ja luoda koko maahan samanlaiset käytännöt – muutos on toteutettavissa nopeasti, jos päättäjiltä tahtoa vain siihen löytyy.

 

henkilöstöjohtaja
Sirpa Huuskonen
Tokmanni Oy

johtaja
Markku Lahtinen
Helsingin seudun kauppakamari

Työlupaprosessi

TE-toimiston tekemä saatavuusharkinta on vain pieni osa koko työlupaprosessia.

Koska Rinteen hallitus pitää kiinni EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta, kannattaa uudistustarmo suunnata ensisijaisesti Maahanmuuttoviraston käytäntöjen ja ulkomaalaislain päivittämiseen sekä hallintosiilojen purkamiseen.

Muutoin ei ole mitään mahdollisuuksia saavuttaa 1 kuukauden työluvan käsittelyaikatavoitetta.

Lue myös

Tavoitteena monimuotoinen ja yhdenvertainen työyhteisö – miten se tapahtuu? 

Kauppakamarilla toimii DEI-työryhmä, joka koostuu kahdesta johtoryhmän jäsenestä sekä neljästä työntekijästä. Työryhmää vedän minä, viestinnän...

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...