Riikka Vataja on johtava asiantuntija (osaaminen ja työelämä) Helsingin seudun kauppakamarissa. Vaikuttamistyö

Työllisyysalueiden yhteistyö on TE25-uudistuksen onnistumisen edellytys

Edellinen eduskunta hyväksyi loppumetreillä TE-palvelujen uudistamista koskevan lainsäädännön. Sen seurauksena työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi 1.1.2025. Kunnalla on oltava vähintään 20 000 työvoimaan kuuluvaa henkilöä, jotta se voi järjestää palvelut itse. Jos raja ei täyty, työllisyyspalvelut on järjestettävä yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

TE-palveluiden uudistus osuu aikaan, jona yrityksillä on kova tarve osaavalle työvoimalle. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksille keväällä 2023 tehdyn kyselyn mukaan 64 prosenttia vastaajista kokee pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta ja puolet (50 prosenttia) vastaajista kertoo osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua tai liiketoiminnan kehittämistä vähintäänkin jonkin verran. Luvut ovat pysyneet korkealla jo pidemmän aikaa.

Uudistuksen vaikutuksia yrityksille on laissa arvioitu valitettavan vähän. Helsingin seudulla todellinen työssäkäyntialue on selvästi laajempi kuin suunniteltu 20 000 työllisen alue. Siksi saumaton yhteistyö työllisyysalueiden välillä on erittäin tärkeää, jotta palvelut toimivat tehokkaasti ja vaikuttavasti työnantajien näkökulmasta. Julkisten työvoimapalvelujen siirto kunnille ei saa tarkoittaa sitä, että työnantajapalvelujen tasalaatuisuutta ei pystytä turvaamaan, niitä ei voida joustavasti kehittää yritysten tarpeiden mukaan tai niiden saatavuus kärsii, koska ne ovat sijoitettuna liian usealle työllisyysalueille.

Uudistus vaikuttaa myös palvelujen hankintaan, sillä laki sallii kuntien tuottavan palveluita itse. Palvelujen hankinnassa on hyödynnettävä yksityisten palveluntuottajien tarjontaa ja yhteistyötä.

Työperäinen maahanmuutto on Uudellemaalle ja sen yritystoiminnalle keskeinen onnistumisen edellytys. Vieraskielisen työvoiman palvelutarjontaan on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota. Jos työperäisen maahanmuuton yrityspalvelut sirpaloituvat pienten työllisyysalueiden hoidettavaksi, on kyseenalaista, riittävätkö resurssit vaikuttavien yrityspalveluiden hoitamiseen. Palveluissa, joissa voidaan saavuttaa huomattavia synergiaetuja ovat esimerkiksi yritysneuvonta, tulkkauspalvelut, yleisneuvonta, osaamisen tunnistaminen sekä yhteiset rekrytointi- ja matching-palvelut. Listalle voidaan lisätä yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen sekä valtion viranomaisten ja yksityisen sektorin yritysten kanssa.

TE-palvelu-uudistuksen vaikuttavuutta ja kustannushyötyjä on syytä seurata tarkasti ja kurssia korjattava tarvittaessa epäröimättä. Haastamme Helsingin seudun kaupungit ja kunnat ottamaan huomioon yritysten tarpeet seudullisesti, ennakkoluulottomasti ja työllisyysalueiden rajat ylittäen. Kauppakamari on valmiina yhteistyöhön.


Riikka Vataja
johtava asiantuntija, osaaminen ja työelämä
Helsingin seudun kauppakamari

Lisätietoja: Kauppakamarin selvitys: Koulutus keskeisessä roolissa osaajapulan ratkomisessa.

Luethan Kauppakamarilehteä

Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia

Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen

Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin

Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää.

Kauppakamarilehden lehtiarkisto

Lue myös

Lausunto: Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelman (ilme) 2024–2029 luonnos

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on pyytänyt Kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmaksi 2024–2029. Kauppakamari esittää...

Listasimme kansainvälisen rekrytoinnin palveluja Helsingin seudulla – työnantaja, ota lista talteen!

Onnistu kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa -tapahtumassa esittelimme ratkaisuja rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin....

Match XR -tapahtumassa tapaamisia ja Suomen metaversumi-aloitteen julkistus

Värikkäät valot, puheensorina ja esittelypisteet toivottivat tervetulleeksi kävijät Match XR -tapahtumaan Slushia edeltävänä iltana 29.11.2023.