Riikka Vataja on johtava asiantuntija (osaaminen ja työelämä) Helsingin seudun kauppakamarissa.

Työllisyysalueiden yhteistyö on TE25-uudistuksen onnistumisen edellytys

Edellinen eduskunta hyväksyi loppumetreillä TE-palvelujen uudistamista koskevan lainsäädännön. Sen seurauksena työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi 1.1.2025. Kunnalla on oltava vähintään 20 000 työvoimaan kuuluvaa henkilöä, jotta se voi järjestää palvelut itse. Jos raja ei täyty, työllisyyspalvelut on järjestettävä yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

TE-palveluiden uudistus osuu aikaan, jona yrityksillä on kova tarve osaavalle työvoimalle. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksille keväällä 2023 tehdyn kyselyn mukaan 64 prosenttia vastaajista kokee pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta ja puolet (50 prosenttia) vastaajista kertoo osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua tai liiketoiminnan kehittämistä vähintäänkin jonkin verran. Luvut ovat pysyneet korkealla jo pidemmän aikaa.

Uudistuksen vaikutuksia yrityksille on laissa arvioitu valitettavan vähän. Helsingin seudulla todellinen työssäkäyntialue on selvästi laajempi kuin suunniteltu 20 000 työllisen alue. Siksi saumaton yhteistyö työllisyysalueiden välillä on erittäin tärkeää, jotta palvelut toimivat tehokkaasti ja vaikuttavasti työnantajien näkökulmasta. Julkisten työvoimapalvelujen siirto kunnille ei saa tarkoittaa sitä, että työnantajapalvelujen tasalaatuisuutta ei pystytä turvaamaan, niitä ei voida joustavasti kehittää yritysten tarpeiden mukaan tai niiden saatavuus kärsii, koska ne ovat sijoitettuna liian usealle työllisyysalueille.

Uudistus vaikuttaa myös palvelujen hankintaan, sillä laki sallii kuntien tuottavan palveluita itse. Palvelujen hankinnassa on hyödynnettävä yksityisten palveluntuottajien tarjontaa ja yhteistyötä.

Työperäinen maahanmuutto on Uudellemaalle ja sen yritystoiminnalle keskeinen onnistumisen edellytys. Vieraskielisen työvoiman palvelutarjontaan on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota. Jos työperäisen maahanmuuton yrityspalvelut sirpaloituvat pienten työllisyysalueiden hoidettavaksi, on kyseenalaista, riittävätkö resurssit vaikuttavien yrityspalveluiden hoitamiseen. Palveluissa, joissa voidaan saavuttaa huomattavia synergiaetuja ovat esimerkiksi yritysneuvonta, tulkkauspalvelut, yleisneuvonta, osaamisen tunnistaminen sekä yhteiset rekrytointi- ja matching-palvelut. Listalle voidaan lisätä yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen sekä valtion viranomaisten ja yksityisen sektorin yritysten kanssa.

TE-palvelu-uudistuksen vaikuttavuutta ja kustannushyötyjä on syytä seurata tarkasti ja kurssia korjattava tarvittaessa epäröimättä. Haastamme Helsingin seudun kaupungit ja kunnat ottamaan huomioon yritysten tarpeet seudullisesti, ennakkoluulottomasti ja työllisyysalueiden rajat ylittäen. Kauppakamari on valmiina yhteistyöhön.


Riikka Vataja
johtava asiantuntija, osaaminen ja työelämä
Helsingin seudun kauppakamari

Lisätietoja: Kauppakamarin selvitys: Koulutus keskeisessä roolissa osaajapulan ratkomisessa.

Luethan Kauppakamarilehteä

Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia

Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon

Osaavan työvoiman saaminen ratkaisee koko Suomen menestyksen

Rohkeutta kansainväliseen rekrytointiin

Ammatillinen koulutus ratkaisee osaajapulaa – kädentaitojen merkitys osana työelämää.

Kauppakamarilehden lehtiarkisto

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Turvallisuus-teema kiinnosti Espoon syysseminaarissa

Espoon perinteisessä syysseminaarissa Metropolian auditoriossa Karakalliossa pureuduttiin tällä kertaa turvallisuus-teemaan. Aihe oli ajankohtainen ja myös kiinnostava, sillä...

Vastuullisuudesta versoo myös parempaa bisnestä

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, muistuttaa vanha kansanviisaus. Se tuntuu olevan päivän sana myös yritysten vastuullisuusteoissa,...