Kati Mattinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Työnantaja, älä unohda hakea Kelasta perhevapaakorvausta!

Työnantaja voi hakea Kelalta 2500 euron suuruista, raskaus- ja adoptiokohtaista kertakorvausta.

Kertakorvauksella korvataan naispuolisen työntekijän äitiys- tai adoptioäidin vapaasta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia. Korvausta voidaan myöntää, jos ensimmäinen äitiysraha- tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä on ollut 1.4.2017 tai sen jälkeen.

Edellytykset perhevapaakorvaukselle ovat:

  • työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin äitiysrahaa
  • työntekijälle on maksettu äitiysvapaan tai adoptiovapaan ajalta palkkaa vähintään kuukauden ajalta
  • työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista
  • työsopimus on vähintään vuoden mittainen ja
  • työntekijän työaika on vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Työnantajan sertifiointi keventää työperusteista oleskelulupaprosessia

Ulkomaalaislaki uudistui 23.2.2023 ja lakiin otettiin säännökset uudesta työnantajan sertifioinnista.

Työnantajan velvollisuudet ulkomaalaista työvoimaa palkattaessa – mikä muuttui?

Varmistautumisvelvollisuus Ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Työnantajan velvollisuutena on edelleen varmistautua siitä,...