Kati Mattinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Työnantaja, älä unohda hakea Kelasta perhevapaakorvausta!

Työnantaja voi hakea Kelalta 2500 euron suuruista, raskaus- ja adoptiokohtaista kertakorvausta.

Kertakorvauksella korvataan naispuolisen työntekijän äitiys- tai adoptioäidin vapaasta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia. Korvausta voidaan myöntää, jos ensimmäinen äitiysraha- tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä on ollut 1.4.2017 tai sen jälkeen.

Edellytykset perhevapaakorvaukselle ovat:

  • työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin äitiysrahaa
  • työntekijälle on maksettu äitiysvapaan tai adoptiovapaan ajalta palkkaa vähintään kuukauden ajalta
  • työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista
  • työsopimus on vähintään vuoden mittainen ja
  • työntekijän työaika on vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Työnantajan sertifiointi keventää työperusteista oleskelulupaprosessia

Ulkomaalaislaki uudistui 23.2.2023 ja lakiin otettiin säännökset uudesta työnantajan sertifioinnista.

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaislakiin esitetään työperusteista oleskelulupaprosessia selkeyttäviä muutoksia

Hallituksen esitys on ollut eduskuntakäsittelyssä 12.10.2022 ja lakiuudistusten on tarkoitus tulla...