Artikkelikuva

Työperusteinen maahanmuutto – Valtiontalouden tarkastusviraston kysely yrityksille

Valtiontalouden tarkastusvirastossa on meneillään työperusteiseen maahanmuuttoon kohdistuva tarkastus. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää työperusteiseen maahanmuuttoon liittyviä viranomaisten toimenpiteitä ja tavoitteita, hallinnollisten prosessien tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä viranomaisten välisen yhteistyön toimivuutta.

Tarkastus tehdään vuoden 2022 aikana ja raportti ilmestyy joulukuussa 2022. Tämä yrityksille suunnattu kysely on osa tarkastuksen tiedonhankintaa.

Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä yksittäisiä vastauksia käsitellä julkaistavassa tarkastuskertomuksessa tunnistettavasti.

Kyselylomake koostuu monivalintakysymyksistä (”rasti ruutuun”) sekä muutamasta avokysymyksestä.

Aikaa vastaamiseen menee noin 10–15 minuuttia.

Mikäli koette, että ette pysty kokemuksenne perusteella vastaamaan johonkin kysymykseen,
sivuuttakaa se ja siirtykää seuraavaan. Kyselyssä on 5 sivua ja 45 kysymystä, johon voi tutustua tässä PDF-versiossa. Kyselyn voi tarvittaessa tallentaa ja jatkaa vastaamista myöhemmin (muistathan tällöin ottaa talteen linkin, jolla pääsee jatkamaan vastaamista).

Linkkiä voi jakaa yrityksen sisällä, mutta pyydämme kuitenkin, että yrityksestä vain yksi henkilö vastaa kyselyyn.

Vastauslinkki Toivomme vastauksianne 14.4.2022 mennessä.

Lisätietoja tarkastuksesta ja kyselystä antavat

projektipäällikkö Sari Hanhinen,
puh. (09) 432 5754, sari.hanhinen@vtv.fi sekä
projektiasiantuntija Sari Aroalho,
puh. (09) 432 5761. sari.aroalho@vtv.fi


Arbetskraftsinvandring – Statens revisionsverks enkät till företag

Denna företagsenkät ingår i revisionens datainsamling. Länken kan delas inom företaget. Vi ber dock att endast en person från företaget besvarar enkäten. Enkäten besvaras anonymt och enskilda svar behandlas inte identifierbart i den revisionsberättelse som publiceras. Enkäten består av flervalsfrågor (”kryssa i rutan”) och några öppna frågor.

Det tar cirka 10–15 minuter att besvara enkäten.

Enkäten består av 5 sidor och 45 frågor. Vid behov kan du spara enkäten och fortsätta svara senare (kom då ihåg att spara länken för att fortsätta svara). Frågor PDF

Om ni upplever att ni utifrån er erfarenhet inte kan svara på någon fråga, hoppa över den och fortsätt med följande.

Företag Vi önskar att ni svarar senast 14.4.2022.

Mer information om revisionen och enkäten fås av

projektchef Sari Hanhinen,
tfn (09) 432 5754, sari.hanhinen@vtv.fi och
projektsakkunnig Sari Aroalho,
tfn (09) 432 5761, sari.aroalho@vtv.fi.


Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön yksi painopisteistä
on osaaminen ja työelämä.

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Kasvu-uraa etsimässä

Hallituksen kehysriihessä päätettiin kasvua tukevista toimista, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Maahanmuutto ja jengit kuumensivat keskustelua MetropoliAreenalla

MetropoliAreena-vaalipaneelissa kauppakeskus Triplassa olivat tällä kertaa 14.3.2023 mukana Anders Adlercreutz (rkp.), Joel Harkimo (liik.), Mari...