Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö_koskinen.

Vastuullisuus on etumatka

Yritysten on hyvä varautua muuttuvaan toimintaympäristöön ajoissa. Vastuullisuus on noussut uudeksi megatrendiksi, ja edelläkävijäyritykset menestyvät vastuullisuudessa parhaiten.

Vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen kävi läpi Keskuskauppakamarin vastuullisuuspainopisteitä Espoon aluejohtokunnan kokouksessa torstaina 10. joulukuuta. Keskuskauppakamarin kyselyn mukaan yli 70 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoo, että ympäristö- ja ilmastoasiat ovat heidän asiakkailleen tärkeitä.

– Tarjouspyyntöjen ja toimeksiantojen ehtona pyydetään yhä useammin tietoa yrityksen hiilijalanjäljestä, Yrjö-Koskinen kertoo. Hänen mukaansa ilmastotyö voi tuoda yrityksille säästöjä ja laskea esimerkiksi energia-, polttoaine- ja materiaalikustannuksia.

Keskuskauppakamari on käynnistänyt vastuullisuustyön syksyllä 2018 ja startannut pyöreän pöydän keskustelut vastuullisuustyön painopisteistä ja tulevista linjauksista. Kauppakamarin vastuullisuuslautakunnassa on ollut mukana kattava edustus yritysmaailmasta, tutkimuslaitoksista ja järjestökentästä. Vastuullisuustyö käynnistettiin Keskuskauppakamarissa ilmastokysymyksistä ja seuraavaksi laadittiin ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta koskeva vastuujärjestelmä.

Kauppakamarin Ilmastositoumus on valmistunut vuosi sitten. Ilmastositoumus auttaa yrityksiä kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä.

– Tuemme yrityksiä kohti hiilineutraalisuutta. Painopisteenä ilmastositoumuksessamme on yrityksen ja yhteisön omat, ostetun energian sekä kuljetuksen ja logistiikan aiheuttamat päästöt, Yrjö-Koskinen kertoo.

Yrjö-Koskisen mukaan Keskuskauppakamarin oman päästövähennystyön tavoitteena on pienentää päästöjä vuosittain 10 prosenttia ja vähentää hiilijalanjälki puoleen nykyisestä vuoteen 2025 mennessä. Loput kompensoidaan EU:n päästökaupasta hankituilla päästöoikeuksilla, jotka mitätöidään. Hänen mukaansa päästöleikkauksia kokous- ja seminaarijärjestelyihin sekä matkailuun löytyy useista eri kohteista.

– Kokoukset ja seminaarit järjestetään siten, että ne mahdollistavat julkisten kulkuyhteyksien käytön. Lisäksi tilaisuuksien tarjoilu pyritään järjestämään siten että siinä suositaan lähi- ja luomuruokaa ja minimoidaan ruokahävikkiä, Yrjö-Koskinen selvittää.

Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus on ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu työkalu, jota voidaan hyödyntää kaikissa Suomessa toimivissa yrityksissä ja yhteisöissä. Ihmisoikeussitoumus tarkastelee yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutuksia ja –riskejä laajasti koko arvoketjun osalta ja perustuu yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeville YK:n ohjaaville periaatteille (UN Guiding Principles).

– Ihmisoikeusjärjestelmämme paneutuu toimintoihin, joihin organisaatiolla on eniten vaikutusvaltaa: oma työvoima, välittömät hankintakumppanit ja asiakkaat. Kehitämme järjestelmää kattavammaksi lähivuosina, kun sen toimeenpanosta on riittävästi kokemusta, Yrjö-Koskinen painottaa.

Tutustu ilmastositoumukseen

Yrityksestäsi hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä? Ilmastositoumus

Tutustu ihmisoikeussitoumukseen

Osallistu maksuttomiin tietoiskuihimme tai osallistu ihmisoikeuskoulutuksiin!  Ihmisoikeussitoumus

Lue myös

Julkisten hankintojen vastuullisuuskriteerit kiristyvät – oletko valmis?

Espoon, Helsingin ja Vantaan hankintayksiköiden edustajat kertoivat muuttuvista vastuullisuuskriteereistä Helsingin seudun kauppakamarin ja Enterprisen Europe...

Vastuullinen liiketoiminta parantaa kannattavuutta 

Kestävä kehitys, kuten vihreä siirtymä, sosiaalisesti vastuulliset liiketoimintatavat ja kiertotalouteen perustuvat tuotteet tuovat liiketaloudellista hyötyä. Itseasiassa kestävän...

Vastuullisuudesta versoo myös parempaa bisnestä

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, muistuttaa vanha kansanviisaus. Se tuntuu olevan päivän sana myös yritysten vastuullisuusteoissa,...