Helsingin seudun kauppakamari, Koronainfo, KauppakamariNYT

Verohallinto lykkää pyynnöstä yritysten kevään aikana erääntyviä veroja

Pyynnön voi tehdä sähköisesti OmaVerossa 25.3. lähtien.

Lykkäys koskee koko kevään veroja 31.5.2020 saakka, ja siihen sisällytetään myös mahdolliset helmi-maaliskuussa erääntyneet verot. Maksuaikaa voi pyytää käytännössä kaikille Verohallinnon keräämille veroille, kuten arvonlisäveroille ja ennakkoveroille.

Huom! Myös ne yritykset, jotka vasta ennakoivat kassaongelmia, voivat hakea verojen maksuun lykkäystä heti 25.3.! Verohallinto ei vaadi yrityksiltä selvitystä maksuvaikeuksista.

Edellytyksenä lykkäykselle on, että yritys on antanut veroilmoituksensa asianmukaisesti, eikä sillä ole veroja ulosotossa.

Veronmaksua lykätään maksujärjestelyn hyväksymispäivästä 3 kk eteenpäin. Maksut jaksotetaan enintään kahden vuoden ajalle.

Hakemusten käsittely voi tilapäisesti ruuhkautua Verohallinnossa ainakin aluksi, mutta Verohallinto ei tee perintätoimenpiteitä erääntyneille veroille hakemuksen käsittelyaikana.

Jos yritys on jo saanut maksumuistutuksia erääntyneistä veroista, maksujärjestelyä kannattaa hakea heti 25.3. perintätoimien ehkäisemiseksi.

Lisätietoja löytyy

Hallitus aikoo esittää maksujärjestelyn ajalta perittävää korkoa laskettavaksi nykyisestä 7 %:sta 4 %:iin. Alempaa verokantaa sovelletaan maksujärjestelyssä 1.3. lähtien erääntyneisiin veroihin eräpäivästä lähtien. Myös koroton veronmaksun lykkäys on mahdollinen siinä tilanteessa, jossa yritys pystyisi maksamaan verot, mutta ei korkoa. Korottoman maksujärjestelyn saaminen edellyttää yrityksiltä laskelmia.

Lue myös

Vuodenvaihteen 2021 muutoksia ja maksutietoja

Vuodenvaihde tuo tulleessaan listan muutoksia mitä kannattaa ottaa huomioon.

Maksettuja arvonlisäveroja takaisin lainaksi

Yritys voi hakea takaisin maksamiaan arvonlisäveroja Verohallinnolta. Näitä maksettuja arvonlisäveroja ei saa anteeksi vaan ne lainataan ja lainasta peritään 3 %:n korko.

Yksityishenkilön veroilmoitus ja verotus verovuodelta 2018

Luonnollisen henkilön verotustietojen ilmoittaminen muuttuu.