Vuodenvaihtten muutoksia työlainsäädäntöön ja maksuihin.

Vuodenvaihteen 2021 muutoksia ja maksutietoja

Vuodenvaihde tuo tulleessaan listan muutoksia mitä kannattaa ottaa huomioon.

Muutoksia verotukseen


Valmisteverotus muuttuu oma-aloitteiseksi
vuoden 2021 alussa

Verohallinto


Autoverotukseen muutoksia vuoden alussa

Verohallinto


Yhteisöjen tulolähdejako poistui vuoden 2020 alussa, huomioidaan 2020 veroilmoituksessa

Verohallinto


Vuoden 2021 alusta alkaen maksettavat eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan jatkossa tulorekisteriin

Verohallinto


Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee 1.7.2021

Verohallinto


Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2021

Verohallinto


Lähdeverolain muutos, hallintorekisteröidyt osakkeet

Verohallinto


Arvonlisäveron alarajaa nostetaan
ensi vuoden alussa 10 000 eurosta 15 000 euroon HE

Eduskunta


Katso-palvelun käyttö päättyy 30.4.2021

Jatkossa valtuutukset Suomi.fi -palvelun kautta, sähköisiin asiointipalveluihin jatkossa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Verohallinto


Kaksoisasumistilanne

Ulkomainen yhteisö, jonka tosiasiallinen johtopaikka on Suomessa, muuttuu yleisesti verovelvolliseksi Suomessa vuoden 2021 alusta lukien, tällä muutoksella saadaan aikaiseksi veroriitoja yhtiön kotivaltion ja Suomessa olevan johtopaikan myötä siitä, miten verotettava tulo on jaettava, kaksoisasumistilanne.


Korotetut poistot verovuosina 2020–2023 hankitusta kone- ja laiteinvestoinnista

Verohallinto


Muutoksia työlainsäädäntöön ja maksuihin


Määräaikaiset koronahelpotukset
työlainsäädäntöön päättyvät

Työvoiman vähentämistä koskevat, 1.4.2020 alkaneet, määräaikaiset muutokset (lyhyempi yt-neuvottelu- ja ilmoitusaika lomautustilanteissa, määräaikaisten lomauttamismahdollisuus, koeaikapurku tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, pidempi takaisinottoaika) päättyvät 31.12.2020.


Sosiaalivakuutusmaksut 2021

Verohallinto


Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2021

Verohallinto


Luontoisetujen arvot 2021

Verohallinto


Muita muutoksia


Kustannustuet

Tasavallan presidentti on vahvistanut kustannustukilain muutokset (He 205/2020, TaVM 33/2020). Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi vähintään 30 prosenttia. Tuki tulee haettavaksi osittain uudistetuin ehdoin. Laki tulee voimaan 15.12.2020.


Peruskorko

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,50 prosenttia 1.1.2021 alkaen vuoden 2021 kesäkuun loppuun asti.Lue myös

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Muutoksessa muhii momentum, jota Suomi ei saa hukata – kevätkokous 2022

Mitä järkeä tässä kaikessa on? Siinä kysymys, joka toistui Helsingin seudun kauppakamarin kevätkokouksessa 19.5.2022 puhuneen...

Afrikka – toimintaympäristö ja markkinamahdollisuudet

Kuten strategiassakin todetaan, markkina ei ole helppo, mutta se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Kohtaamalla haasteet yhteistyössä yritysten, julkishallinnon,...