Helsingin seudun kauppakamarin kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs. Neuvontapalvelut.

Viikon kysymys: hiilinielu ja kirjanpito

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Miten hiilinielun osto käsitellään kirjanpidossa?

Vastaus

Hiilinielu on ympäristömeno, joka voidaan aktivoida taseeseen, kun se tuottaa tuloa useampana tilikautena. Joissakin tapauksissa ympäristömenoista itsessään ei ole odotettavissa tulevaisuudessa taloudellista hyötyä, mutta ne ovat välttämättömiä kirjanpitovelvollisen muun omaisuuden tulontuottamiskyvyn kannalta. Tällöin ympäristömenot voidaan aktivoida kyseisen omaisuuserän osana. Jos tällä menolla on oleellinen vaikutus tilinpäätöksen antamaan kuvaan, voidaan ne eritellä tasekaavassa tai sen liitteessä yksityiskohtaisemmin.

Muutoin tasekaavassa erittely ei ole tarpeen, vaan ympäristömeno voi sisältyä kirjanpitoasetuksen tasekaavan mukaisiin eriin:

A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet

  1. Kehittämismenot
  2. Aineettomat oikeudet
  3. Liikearvo
  4. Muut aineettomat hyödykkeet

II Aineelliset hyödykkeet

  1. Maa-alueet
  2. Rakennukset ja rakennelmat
  3. Koneet ja kalusto
  4. Muut aineelliset hyödykkeet

Aktivointi poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan kuluna tuloslaskelmaan.

Myytäessä hiilinielu, kirjataan myyntivoitto liiketoiminnan muihin tuottoihin. Vastaavasti saatu korvaus metsästä, jota käytetään hiilinieluna, kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Hiilinielun osto, joka ei tuota tuloa useampana tilikautena, kirjataan vuosikuluna.

Ympäristökulujen esittäminen tuloslaskelmassa omana tilinpäätöseränä ei ole tarpeen. Mikäli ympäristökuluilla kuitenkin on olennainen vaikutus tilinpäätöksen antamaan kuvaan, eritellään ympäristökulut tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Kila on antanut seuraavan yleisohjeen ja lausunnon:

Kirjanpitolautakunnan yleisohje 24.10.2002 Ympäristöasioiden kirjaaminen, laskenta ja esittäminen tilinpäätöksessä.

Kirjanpitolautakunnon lausunto 2002/1675 Lausunto Komission suosituksesta ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta toimintakertomuksessa


Teija Kerbs
Kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: työsopimuksen kesto ja määräaikainen oleskelulupa

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: työn tarjoamisvelvollisuudesta ja takaisinottovelvollisuudesta

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: Laskutetaanko ALV 24 % vai Reverse Charge?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.