Reetta Riihimäki

Viikon kysymys: irtisanomisajan pituus

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Työntekijä ilmoittaa irtisanoutumisestaan työnantajalle 9.8. Hänen tulee työsopimuslain perusteella noudattaa 14 päivän mittaista irtisanomisaikaa, jota soveltaen työsuhteen päättymispäivä olisi 23.8. Työntekijä kuitenkin ilmoittaa irtisanomisilmoituksessaan, että työsuhteen päättymispäivä on vasta 31.8. Voiko työntekijä käyttää pidempää irtisanomisaikaa ilman työnantajan suostumusta?  

Vastaus

Työsuhteessa noudatettava irtisanomisaika määräytyy joko työsopimuslain, työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella. Irtisanomisajat ovat käytännössä vähimmäisilmoitusaikoja, joita tulee noudattaa, eikä laki estä käyttämästä pidempää ilmoitusaikaa. Työntekijä, jolla on 14 päivän irtisanomisaika voi halutessaan ilmoittaa irtisanoutumisestaan etukäteen niin, että työsuhteen viimeinen päivä on myöhemmin kuin mitä se olisi laskettaessa irtisanomisaika ilmoitushetkestä, eikä tähän tarvita työnantajan suostumusta. 


Reetta Riihimäki
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: Missä tilanteissa työsopimus voi raueta ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

Vastaus: Työsopimuksen raukeaminen tarkoittaa, että työsopimus katsotaan päättyneeksi ilman nimenomaista päättämistoimea...

Työaikalakiin ja työsopimuslakiin tulevat muutokset koskien 55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä

Tässä artikkelissa kerron muutosturvaan ja osa-aikatyöhön liittyvistä muutoksista, joista säädetään työsopimuslaissa...

Irtisanomisajan palkka – mitä ja milloin maksetaan?

Maksuajankohta Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita, ja työsuhteen päättyessä päättyy myös...