Mika Lahtinen on juristi Helsingin seudun kauppakamarissa.

Viikon kysymys: Pitääkö työsopimukset tehdä uudestaan, kun tytäryhtiö sulautetaan emoyhtiöön?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kyseessä on emoyhtiö (Oy) sekä tytäryhtiö (Oy). Tytäryhtiö sulautetaan emoyhtiöön ja kaikki työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä. Tämän seurauksena työsopimukset on tarkoitus päivittää.

Kysymys:

Tytäryhtiössä on nyt kuukausipalkka sekä erilaisia etuja (mm. bonus) kun emoyhtiössä työntekijöillä on vain kokonaispalkka. Pitääkö työsopimukset tehdä uudestaan ja pitääkö palkkaukseen ja etuihin liittyvät ehdot yhtenäistää?

Vastaus:

Sulautuminen osakeyhtiölain mukaan yleisseuraanto, mikä tarkoittaa sitä, että sulautuvan yhtiön varat ja velat sekä yhtiön vastuut siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle sulautumisen täytäntöönpanohetkellä. Työntekijöiden kannalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että he siirtyvät vastaanottavan yhtiön palvelukseen niine työsuhteen ehtoineen, mitä heillä oli sulautuvassa yhtiössä.

Työsopimuslaissa tunnetaan työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus. Työsopimuksia työnantaja ei voi pääsääntöisesti muuttaa yksipuolisesti, mutta työsuhteen ehtoja tulisi kuitenkin yhtenäistää sulautumisen täytäntöönpanosta kohtuullisen ajan kuluessa. Käytännössä siis esimerkiksi työsuhde-etuja tulee siis parantaa joidenkin työntekijöiden osalta, jotta edut olisivat yhtenäiset. Työsopimuksia ei tarvitse sulautumisesta johtuen tehdä uudestaan, vaikka joskus tämä voi olla järkevää johtuen esimerkiksi työsuhteen ehtojen muuttumisesta varsinkin vanhemmissa työsuhteissa.


Mika Lahtinen
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: Vuosilomalaissa ei suoraan lue, että kuuteen lomapäivään sisältyy yksi lauantai. Mihin tämä lauantaisääntö perustuu?

Vuosilomalaki edellyttää, että työnantaja selvittää vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet,...

Viikon kysymys: Miten laskutamme asiakasta, pitääkö viranomaismaksut eritellä, vai sisältyvätkö ne palveluveloitukseemme?

Omaan palvelumyyntiinne sisältyvät erilaiset neuvottelut ja kokoukset sekä näihin liittyvät kustannukset,...

Viikon kysymys: korvauksen maksaminen arkipyhiltä

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.