Johtava juristi Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluista.

Viikon kysymys: Miten lomautuksen voi peruuttaa, siirtää tai keskeyttää?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Laissa ei ole menettelytapamääräyksiä jo ilmoitetun lomautuksen peruuttamisesta tai siirtämisestä ilmoitettua myöhäisempään ajankohtaan taikka lomautuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä.

Työehtosopimuksiin sen sijaan on usein otettu määräykset lomauttamisen peruuttamista, siirtämistä tai keskeyttämistä.

Lomautusilmoitus

Työnantajalla on lomautusilmoituksen annettuaan, samoin kuin lomautuksen alettuakin, velvollisuus tarjota työntekijälle työtä tai koulutusta, jos siihen tulee mahdollisuus.

Jos työnantajalle ilmaantuu tarjolle uutta työtä lomautusilmoitusaikana, siis ennen lomautuksen alkamista, työnantajan tulee peruuttaa lomautus ja mahdollisesti lomauttaa työntekijä uudestaan ilmoitusaikoja noudattaen.

Työnantaja ja työntekijä voivat aina myös sopia lomautuksen alkamisen siirtämisestä tai lomautuksen ehtojen muuttamisesta.


Esimerkki lomautuksen siirtämistä koskevasta sopimusehdosta

”Alkuperäistä, xx.xx.20xx ilmoitettua lomautuksen alkamisajankohtaa xx.xx.20xx siirretään yhtiön saamien tilapäisten töiden vuoksi.

Lomautus alkaa xx.xx.20xx.”


Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi tämän tilapäisen työssäolon jälkeen vaan työntekijä kutsutaan työhön ja lomautetaan uudestaan.

Joustavampi tapa on sopia työntekijän kanssa lomautuksen tilapäisestä keskeyttämisestä ja määräaikaisena toteutetun lomautuksen keskeyttäminen on mahdollista vain sopimalla.

Suositeltavaa on, että lomautuksen keskeyttämisestä tehdään sopimus ennen tilapäisen työn alkamista, ja samalla sovitaan tilapäisen työn kesto tai arvioitu kestoaika sekä se, että lomautus jatkuu ilman uutta lomautusilmoitusta tilapäisen työn päättymisen jälkeen.


Esimerkki lomautuksen keskeyttämistä koskevasta sopimusehdosta:

”Työnantajalle tulleen tilapäisen työn vuoksi xx.xx.20xx alkanut lomautus keskeytetään xx.xx.20xx – xx.xx.20xx väliseksi ajaksi.

Tämän jälkeen lomautus jatkuu alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti ilman uutta lomautusilmoitusta tai lomautusilmoitusaikaa.”Kirsi Parnila
johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

 

Lue myös:

Oppisopimuksella koulutusta henkilöstölle tai mahdollisuuksia nuorille

Työntekijöille tarjottava koulutus

Lue myös

Viikon kysymys: Mitä tulee tehdä, kun toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto tulee täyteen?

Olemme muutosneuvotteluiden seurauksena lomauttaneet yhden työntekijöistämme toistaiseksi. Työntekijälle annetun lomautusilmoituksen mukaan...

Viikon kysymys: lomautuksen keskeyttäminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Loman siirtyminen sairausloman vuoksi

Lomakauden alkaessa on hyvä muistuttaa mieleen, miten loman siirtäminen tapahtuu, jos työntekijä sairastuu ennen loman alkamista tai loman aikana.