Juristi Anette Laiho Helsingin seudun kauppakamarista. IHH-työnantajaneuvonta.

Viikon kysymys: työnteko-oikeus opiskelijan oleskeluluvalla

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Palkkaamme kesätyöntekijäksi kansainvälisen opiskelijan, jolla on opiskelijan oleskelulupa. Saako hän tehdä kesällä töitä ilman ajallisia rajoituksia?

Vastaus

Kolmannen maan kansalaisen eli muun kuin EU-, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen työnteko-oikeus Suomessa perustuu yleensä oleskelulupaan. Kun kesätyöntekijällä on opiskelijan oleskelulupa, hänellä on työnteko-oikeus ilman ajallisia rajoitteita, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai opintoihin sisältyvän lopputyön tekemistä ansiotyönä. Hän voi tehdä myös muuta työtä, mutta muun työn määrä on rajoitettu kalenterivuoden aikana keskimäärin 30 tuntiin viikossa. Työn määrä voi näin ollen joinakin viikkoina ylittää 30 tuntia, mutta sen tulee tasoittua kalenterivuoden aikana keskimäärin 30 tuntiin viikossa. Kesätyöntekijä voi esimerkiksi loma-aikana työskennellä kokoaikaisesti, jos hän muun osan kalenterivuotta työskentelee vähemmän.

Tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai opintoihin sisältyvän lopputyön tekemistä ansiotyönä ei lasketa mukaan tuntimäärään. Jos opiskelijan oleskelulupa myönnetään kesken kalenterivuoden, tasoittumisjakso lasketaan kyseisenä vuonna luvan myöntämisestä vuoden loppuun. Vastaavasti jos oleskeluluvan voimassaolo päättyy kesken kalenterivuoden, tasoittumisjakso lasketaan vuoden alusta luvan voimassaolon päättymiseen. Opiskelijan oleskeluluvan mukainen työnteko-oikeus koskee kaikkia ammattialoja.

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeus

Kolmannen maan kansalaisten työnteko-oikeus perustuu joko työntekoon oikeuttavaan oleskelulupaan tai oikeuteen työskennellä tilapäisesti ilman oleskelulupaa....

Viikon kysymys: työnteko-oikeuden varmistaminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.