Mika Olli on veroasiantuntija Helsingin seudun kauppakamarissa.

Viikon kysymys: ulkomaankauppaan liittyvän kuljetuspalvelun verotus

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Myymme tuotteita EU:n ulkopuolelle. Tuotteet lastataan autoon tehtaalla ja kuljetetaan satamaan, jossa ne lastataan laivaan ja kuljetetaan EU:n ulkopuolelle. Kuljetusliike on aikaisemmin laskuttanut kuljetuksesta tehtaalta satamaan ilman arvonlisäveroa mutta nyt muuttanut laskutuksensa verolliseksi. Mistä muutos johtuu? Miksi aikaisemmin verottomana laskutettu ulkomaankauppaan liittyvä kuljetuspalvelu muuttui verolliseksi?

Vastaus

Suorakuljetukset Suomesta EU:n ulkopuolelle ovat verottomia. Suoraan ulkomaille tapahtuvaksi kuljetukseksi katsotaan saman kuljetusliikkeen myymä kuljetuspalvelu viimeiseltä kuljetussopimuksen mukaiselta Suomessa olevalta lähtöpaikkakunnalta ulkomaille. Suomen sisäiset kuljetukset ovat verollisia.

Aikaisemmin katsottiin verottomiksi edellä mainittujen suorakuljetusten lisäksi myös suorakuljetuksiin Suomesta EU:n ulkopuolelle liittyvät Suomen sisäiset kuljetukset. Kuljetuksen verottomuuden edellytyksenä oli tällöin se, että kuljetuspalvelun myyjä pystyi näyttämään, että kysymys oli suorakuljetukseen liittyvästä kuljetuksesta. Näyttönä voitiin käyttää esimerkiksi rahtiasiakirjoja. Kysytyssä tapauksessa tavaran kuljetus alkoi tehtaalta ja päättyi satamaan. Satamasta eteenpäin kuljetuksen tarjosi toinen kuljetusliike.

Unionin tuomioistuimen tuomion C-288/16, ”L.Ĉ.” IK myötä Verohallinnon ohjetta muutettiin 15.11.2021 siten, ettei näitä Suomen sisäisiä liittyviä kuljetuksia enää pidetä osana suorakuljetuksia. Tuomion perusteella vientikuljetuksia koskeva verottomuussäännös (AVL 71 § 1 momentin 1 kohta) ei koske sellaisia alihankintana ostettuja kuljetuspalveluita, jotka eivät itsenäisinä palvelukokonaisuuksina ole suorakuljetuksia Suomesta EU:n ulkopuolelle. Siten vientiin liittyvän tavarakuljetuspalvelun myyjän ostaessa jonkin myymänsä tavarakuljetuspalvelukokonaisuuden osatekijöistä, kuten esimerkiksi pelkän ajopalvelun tai Suomen sisäisen tavarakuljetuksen, alihankintana toiselta palveluntarjoajalta, on alihankkijan myymä palvelu arvonlisäverollinen palvelu, kun sitä ei suoriteta välittömästi tavaroiden lähettäjälle tai vastaanottajalle eikä sitä voida itsessään pitää suorakuljetuksena Suomesta EU:n ulkopuolelle.

Mika Olli
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: erityisasiantuntijan oleskelulupa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksetusta työkorvauksesta

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.