Kati Mattinen on lakimies Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalveluissa.

Viikon kysymys: yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Milloin työnantajan täytyy käydä yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut?

Vastaus

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Muutosneuvotteluista säädetään lain 3 luvussa.

Muutosneuvottelut työvoiman vähentämistilanteissa

Muutosneuvottelut tulee käydä ensinnäkin silloin, kun työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista. Nämä YTL 16.1 §:n mukaiset neuvottelut vastaavat vanhan yhteistoimintalain 8 luvun mukaisia yhteistoimintaneuvotteluita vastaavine määräaikoineen.

Muutosneuvottelut pitää siis muistaa käydä ennen päätöksentekoa silloinkin, kun työnantajan suunnitelmissa ei ole irtisanoa tai lomauttaa työntekijää, vaan esimerkiksi organisaatiomuutoksen seurauksena muuttaa työsuhteen olennaista ehtoa tuotannollisella ja taloudellisella irtisanomisperusteella. Pelkkä muutosneuvottelujen käyminen ei mahdollista tällaisten muutosten tekemistä, vaan muutokselle täytyy aina löytyä lainmukainen peruste.

Muutosneuvottelut työjärjestelyjä yms. muutettaessa

Toiseksi muutosneuvottelut tulee käydä silloin, kun työnantaja harkitsee työnjohtovaltansa piiriin kuuluvia työntekijän tai työntekijöiden asemaan vaikuttavia olennaisia muutoksia työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä, työtilojen järjestelyissä tai säännöllisen työajan järjestelyissä, jotka johtuvat:

  1. yrityksen tai yhteisön tai niiden jonkin osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka niiden toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta
  2. kone- tai laitehankinnoista taikka uuden teknologian käyttöönotosta
  3. työn organisointiin tai järjestelyihin tehtävistä muutoksista
  4. palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista
  5. ulkopuolisen työvoiman käyttöönotosta tai siinä tehtävistä muutoksista tai
  6. muista 1–5 kohdassa tarkoitettuihin rinnastuvista muutoksista.

Nämä YTL 16.2 §:n mukaiset neuvottelut vastaavat vanhan yhteistoimintalain 6 luvun mukaisia neuvotteluja. Niitä eivät koske vastaavat määräajat kuin työvoiman vähentämistilanteisiin liittyviä 16.1 §:n mukaisia muutosneuvotteluita.

Esimerkiksi työnantajan suunnitellessa vanhasta toimipisteestä luopumista ja uusiin toimitiloihin muuttamista kyseeseen voivat tulla tilanteesta riippuen joko YTL 16.1 §:n tai 16.2 §:n mukaiset muutosneuvottelut. Jos työntekijän kanssa sovittu työntekopaikka mahdollistaa sen muuttamisen suoraan työnantajan työnjohto-oikeuden nojalla, riittävät 16.2 §:n mukaiset muutosneuvottelut. Jos taas työnantaja voi muuttaa työntekijän työntekopaikkaa vain tuotannollisella ja taloudellisella irtisanomisperusteella, tulee käydä YTL 16.1 §:n mukaiset muutosneuvottelut.

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: Pysäköinnin valvontamaksun vähennyskelpoisuus

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: työsopimuksen kesto ja määräaikainen oleskelulupa

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: Koska tuotteeseen tarvitaan CE-merkintä?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.