Yhtiöoikeuden päivittäminen digiaikaan -kysely. EUn lippu ja EEN-logo.

Yhtiöoikeuden päivittäminen digiaikaan – vastaa ja vaikuta pk-yrityspaneelissa

Kysely liittyy aloitteeseen yhtiöoikeuden päivittämisestä digiaikaan, joka on tulossa komission hyväksyttäväksi vuoden 2023 alussa.

Mietinnässä on miten voitaisiin parantaa pääsyä kansallisissa kaupparekistereissä oleviin yritystietoihin EU:n laajuisesti, helpottaa laajentumista toisten EU-maiden markkinoille ja vähentää hallinnollista rasitetta kaupparekistereihin liittyen ja jatkaa EU:n nykyisten menettelyjen digitalisointia yhtiöoikeuden alalla.

Aiheeseen liittyvät kysymykset ovat pk-yritysten kannalta merkityksellisiä esimerkiksi kun

  • haetaan tietoja liikekumppaneista toisessa EU-maassa,
  • suunnitellaan sivuliikkeen tai tytäryhtiön avaamista toiseen EU-maahan tai
  • annetaan tarvittavia tietoja omasta yrityksestä toisen EU-maan hallintoviranomaisille tai tuomioistuimille.

Vastaa Yhtiöoikeuden päivittäminen digiaikaan -kyselyyn viimeistään 3.6.2022 mennessä.

Lue myös

Vastaa ja vaikuta: Kysely Euroopan komission sisämarkkinaohjelmasta

Euroopan komissio on julkaissut avoimen kuulemisen kerätäkseen palautetta sisämarkkinaohjelman 2021–2027 väliarviointia varten.

Toimitusjohtajalta: Valtion rahoitusta Helsingin seudun liikennejärjestelmään on lisättävä huomattavasti

Väyläviraston investointiohjelma vuosille 2024–2031 on päätöksenteossa. Ohjelmaluonnoksessa myönnetään, että hyöty–kustannus -suhteeltaan...

Maksuviivästykset – vastaa ja vaikuta

Kuuleminen on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille kaikilla talouden toimialoilla. Siinä keskitytään vain yritysten välisiin liiketoimiin liittyviin...