Yhtiöoikeuden päivittäminen digiaikaan -kysely. EUn lippu ja EEN-logo.

Yhtiöoikeuden päivittäminen digiaikaan – vastaa ja vaikuta pk-yrityspaneelissa

Kysely liittyy aloitteeseen yhtiöoikeuden päivittämisestä digiaikaan, joka on tulossa komission hyväksyttäväksi vuoden 2023 alussa.

Mietinnässä on miten voitaisiin parantaa pääsyä kansallisissa kaupparekistereissä oleviin yritystietoihin EU:n laajuisesti, helpottaa laajentumista toisten EU-maiden markkinoille ja vähentää hallinnollista rasitetta kaupparekistereihin liittyen ja jatkaa EU:n nykyisten menettelyjen digitalisointia yhtiöoikeuden alalla.

Aiheeseen liittyvät kysymykset ovat pk-yritysten kannalta merkityksellisiä esimerkiksi kun

  • haetaan tietoja liikekumppaneista toisessa EU-maassa,
  • suunnitellaan sivuliikkeen tai tytäryhtiön avaamista toiseen EU-maahan tai
  • annetaan tarvittavia tietoja omasta yrityksestä toisen EU-maan hallintoviranomaisille tai tuomioistuimille.

Vastaa Yhtiöoikeuden päivittäminen digiaikaan -kyselyyn viimeistään 3.6.2022 mennessä.

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Ennakointikamari vastaa Helsingin seudun työvoimahaasteeseen yhdistämällä yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset

Koronan kuritus palveluvaltaiselle Uudellemaalle on ollut raskas, ja työttömyyden kasvu tuntuu...