Yli 20 hengen tilaisuuksia ei suositella

Pääkaupunkiseudulla yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa on noudatettava ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä 19.10. alkaen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pudotti yleisötilaisuuksien ohjeistusrajan 20 henkeen Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla – ei suosittele yli 20 hengen yksityistilaisuuksia lainkaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 15.10.2020 tekemän päätöksen mukaisesti pääkaupunkiseudulla yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja.

Määräys hygienia- ja turvaetäisyysohjeiden noudattamisesta yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa koskee pääkaupunkiseudun suuria kuntia eli Helsinkiä, Espoota ja Vantaata ja on voimassa 19.10. – 18.11.2020.

Aluehallintovirasto teki päätöksen pääkaupunkiseudun kaupunkien, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.10.2020 ilmaiseman näkemyksen mukaisesti. Taustalla on alueen epidemiologinen tilannekuva ja arvio tarvittavista toimista, joilla torjutaan koronavirusepidemiaa. Lokakuun alusta asti velvoite noudattaa ohjeita on koskenut yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Tällä hetkellä koronavirusepidemia on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien alueella kiihtymis- ja leviämisvaiheen rajamaastossa. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevaa määräystä tiukentamalla leviämisvaihe ja sen edellyttämät entistä tiukemmat rajoitukset on mahdollista vielä estää.

Turvaetäisyydet ja hyvä hygienia keskeistä kaikissa kokoontumisissa – kokoontumisten tarpeellisuutta tulisi harkita tarkkaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa edellytetään muun muassa, että

  • sairaana ei saa osallistua tilaisuuteen
  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1 – 2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä
  • järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • järjestäjä voi epidemiatilanteen mukaan suositella kasvomaskin käyttöä.

Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden turvallisista järjestelyistä ja ohjeiden soveltamisesta käytäntöön. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityistilaisuuksiin, kuten perhejuhliin. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksien osalta noudatetaan erityistä varovaisuutta ja että yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi lainkaan.

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi jokaisen tapahtumanjärjestäjän ja yksittäisten ihmisten vastuullinen toiminta on erittäin tärkeää.

Osallistujien enimmäismäärää
ei toistaiseksi rajoiteta

Aluehallintovirasto ei päätöksellään velvoita järjestäjää rajaamaan osallistujia tiettyyn määrään tilan sallimasta enimmäismäärästä. Tilaisuuden järjestäjän voi kuitenkin olla tarpeen rajoittaa osallistujien määrää, jotta tilaisuudessa voidaan säilyttää turvaetäisyydet. Lisäksi Uudenmaan alueen ravintoloita ja anniskelualueita koskee 11. – 31.10. valtioneuvoston asetus, jonka mukaan ravintolassa voi olla asiakkaita puolet sallitusta enimmäismäärästä. Rajoitus koskee myös ravintolassa järjestettyjä yleisötilaisuuksia.

Lue myös

Arvioimme: pääkaupunkiseudulla lopetti viime vuonna ennätysmäärä yrityksiä

Suomessa lopetti arviolta 31 000 yritystä viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) lopettaneita yrityksiä...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 23.11.–13.12.2020

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kokoama koronakoordinaatioryhmä on todennut 19.11. pääkaupunkiseudun olevan...