Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Yrittäjä, varmista kassan riittävyys kesällä

Kesälomat koittavat ja usealle yrittäjälle kassan riittävyyden ennakoinnissa saattaa tulla haastetta.

Kuinka yrittäjän kannattaa varautua siihen, että tuottoja ei tule juurikaan yritysten loma-ajalta, mutta palkat lomakorvauksineen ja verot on maksettava muiden kulujen lisäksi?

Tilitoimiston ammattilainen neuvoo yrittäjää

Kirjanpitäjän roolin muuttumisesta on kirjoitettu paljon. Automatisoinnin myötä painopiste suorittavasta työstä muuttuu yhä enemmän yrittäjää konsultoivaksi ja liiketoimintaa sparraavaksi tukihenkilöksi. Nyt on siis hyvä hetki meidän taloushallinnon ammattilaisten muistuttaa sekä osoittaa laskelmin, miten yrityksen kassabudjetin laadinnalla voidaan varautua kesäajan rahavarojen riittävyyteen.

Kassabudjetti

Kassabudjetin tarkoitus on toimia yrityksen jokapäiväisen maksuvalmiuden suunnittelun apuvälineenä. Usein yrityksen tulot ja menot ovat epäsäännöllisiä, jolloin pankkitilin saldo saattaa vaihdella huomattavasti eri kuukausien välillä. Kassabudjetin avulla yritys voi suunnitella kassaan maksuja ja kassasta maksuja kuukausi- tai jopa viikkotasolla.

Kassabudjetti laaditaan maksuperusteisesti, koska sen tarkoitus on seurata rahan tosiasiallisia liikkeitä yrityksessä. Kassabudjetin laaditaan niin, että kassan kuukauden alkusaldoon lisätään ennakoidut kuukauden tulot ja menot ja varmistetaan, että kassassa on oikeaan aikaan oikea määrä rahaa.

Kassabudjetin avulla pystytään havaitsemaan kriittiset kohdat yrityksen kassavaroissa. Näiden löytäminen on tärkeää yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta sekä pyrittäessä välttämään kassakriisiä. Kun ongelmat havaitaan ajoissa, on mahdollista hakea lisärahoitusta.

Pienten yritysten on tärkeää tietää, minkä verran asiakkaalle voidaan myöntää maksuaikaa. Mikäli yritys myöntää asiakkaalleen liian pitkän maksuajan, saattaa yritys itse ajautua maksuvaikeuksiin.


Esimerkki kassabudjetista


Heinäkuu
Alkusaldo pankki15 000,00
Myyntisaamisten suoritukset20 000,00
Vuokratuotot2 000,00
Lainojen nostot
Kassaan maksut yhteensä37 000,00
Kassastamaksut
Ostovelkojen maksut12 000,00
Alv velka4 000,00
Palkat500,00
Lomapalkat10 000,00
Tyel1 496,00
Sava143,00
Pakolliset vakuutusmaksut315,00
Kahvikulut30,00
Puhelinkulut150,00
Vuokra2 000,00
Sähkö100,00
Vesi50,00
Kiinteistöhuolto100,00
Lainojen lyhennykset2 000,00
Kirjanpito300,00
Muut hallinnolliset kulut300,00
Kassastamaksut33 484,00
Loppukassa3 516,00

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Business Espoon Elinkeinofoorumissa patisteltiin tekoälypolulle

Tekoäly on teollisuuden neljäs vallankumous, kuvaili Business Espoon Elinkeinofoorumin pääpuhuja Nokia-taustainen teknologiavisionääri ja tekoäly-yrittäjä Tero Ojanperä....

Chambercast: Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma, Johannes Hesso?

Yritysvalmentaja ja hyvinvointialan yrittäjä Johannes Hesso keskustelee tuottaja Taina Parviaisen kanssa kirjastaan Hyvä liiketoimintasuunnitelma 2.0.

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...