Artikkelikuva

Yritykset tilittivät veroja vuonna 2017 yli 63 miljardia euroa

Suuresta veroselvityksestä ilmenee, että talouden noususuhdanne näkyy yritysten verojalanjäljen kasvuna viime vuosien aikana. Vuodesta 2015 vuoteen 2017 yritysten maksamat verot ja veronluonteiset maksut kasvoivat kaikkien verolajien osalta.

Keskuskauppakamarin nyt toista kertaa julkaisema selvitys kuvaa yritysten verojalanjälkeä vuonna 2017 ja kattaa peräti noin 300 000 yrityksen maksamat ja tilittämät merkittävimmät verot ja veronluonteiset maksut.

Näitä ovat muun muassa arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, yhteisövero ja eläkevakuutusmaksut.

Selvityksen mukaan vuonna 2017 yrityksen maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä yli 63 miljardia euroa. Kokonaissummassa ovat mukana merkittävimmät verot ja veronluonteiset maksut eli arvonlisävero, palkanmaksuun liittyvät verot ja maksut, yhteisövero ja ympäristöverot. Lisäksi verojalanjälki sisältää kiinteistöveron, haittaveroja ja osingoista yrityksen pidättämät verot sekä muita pienempiä veroja. Yritystiedot koostuvat pääasiassa osakeyhtiöiden tilittämistä veroista, eikä niissä ole mukana yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä.

 veroja, veroselvityksestä, arvonlisävero, yhteisövero, veroluonteiset, verojalanjälki, ympäristöverot, verojalanjäljen yritykset, yritysten

Keskuskauppakamarin Mauri Kotamäki, Ann-Mari Kemell ja Emmiliina Kujanpää. Kuva: Roni Rekomaa.

Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaavan johtajan Ann-Mari Kemellin mukaan selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä Suomen kansantaloudelle ja eri alueille. Selvitykseen sisältyy tarkastelu jokaiseen maakuntaan rekisteröityjen yritysten verojalanjäljestä.

– Suuri veroselvitys kertoo yritysten verojalanjäljestä eli yritystoiminnassa syntyvistä verovirroista. Se kuvaa hyvin yritysten merkitystä julkisten palvelujen rahoittajana; yhteiskuntaa käytännössä pyöritetään yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla, sanoo Kemell.

Selvityksestä käy ilmi, että yhteisövero on vain pieni osa yritysten veronmaksua. Merkittävimmät yritystoiminnan tuottamat verot ovat arvonlisävero ja palkanmaksuun liittyvät verot ja veronluonteiset maksut. Selvityksessä mukana olevien yritysten tilittämän arvonlisäveron määrä vuonna 2017 oli noin 18,5 miljardia euroa. Palkkojen ennakonpidätykset olivat yli 14 miljardia ja kaikkien yritysten eläkevakuutusmaksut lähes 15 miljardia euroa.

Kemell painottaakin yritysten merkitystä työnantajina ja palkanmaksajina. Hänen mukaansa yritysten verotusta tarkastellaan aivan liian vähän tästä näkökulmasta.

– Viime vuosina yritysten verot ovat olleet tapetilla lähinnä aggressiivisen verosuunnittelun näkökulmasta. Olisi korkea aika nostaa esille myös se tosiseikka, että suomalaisten yritysten veronmaksuhalukkuus on maailman kärkiluokkaa. Esimerkiksi arvonlisäverovaje on Suomessa maailman alhaisimpia, toteaa Kemell.

Kemellin mukaan yritysten toimintaedellytykset turvataan parhaiten kilpailukykyisellä ja pitkäjänteisellä veropolitiikalla.

– Yhteisöveron tasosta suhteessa kilpailijamaihin täytyy pitää koko ajan huolta. Pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta on tarpeen jatkaa myös ansiotuloverotuksen kevennyksiä. Näin varmistamme työpaikkojen ja osaamisen säilymisen kotimaassa. Suomen menestys tulee jatkossakin perustumaan korkeaan osaamis- ja koulutustasoon, Kemell sanoo.


Yritykset tilittivät veroja vuonna 2017 yli 63 miljardia euroa 1


 

Suuri veroselvitys 2019

 

Selvitykseen pääset linkistä  Suuri veroselvitys »

Vuodesta 2015 vuoteen 2017 yritysten maksamat verot ja
veronluonteiset maksut 
kasvoivat kaikkien verolajien osalta.


Yritykset tilittivät veroja vuonna 2017 yli 63 miljardia euroa 2


Lue myös:

Verokilpailu muuttaa muotoaan

Verokilpailu muuttaa muotoaan

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Panostusta pääkaupunkiseudun matkailuun

Vantaallakin majoituskapasiteettia on lisätty ripeään tahtiin, ja siellä sijaitsee kaksi Suomen suurinta hotellia. Koska huonekapasiteetti...

Mitä markkinamahdollisuuksia Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari tarjoavat suomalaisille yrityksille?

Tšekin bruttokansantuote on noin puolet ja Slovakian yksi kolmasosa Suomen bruttokansan­tuotteesta....

Maksettuja arvonlisäveroja takaisin lainaksi

Yritys voi hakea takaisin maksamiaan arvonlisäveroja Verohallinnolta. Näitä maksettuja arvonlisäveroja ei saa anteeksi vaan ne lainataan ja lainasta peritään 3 %:n korko.