Artikkelikuva

Yrityksillä edelleen puute osaavasta työvoimasta – kilpailu työntekijöistä kiristynyt

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenkyselyssä helmikuussa 2019 peräti 86 % vastaajista ilmoitti jonkinasteisesta osaavan työvoiman saatavuusongelmasta. Ongelmia ovat kohdanneet yritykset kaikissa kokoluokissa. Aloittain tarkastellessa suurin pula on osaavista taloushallinnon ammattilaisista ja vaikeuksia oli löytää tekijöitä myös ICT-alalle ja myynnin erilaisiin tehtäviin.

Helsingin seudun kauppakamarin kyselyn perusteella rekrytointihaasteet eivät ole vuoden aikana helpottaneet. Syyt rekrytointivaikeuksien taustalla ovat pysyneet ennallaan. Lisäksi lähes kolme neljäsosaa vastaajista arvioi, että osaavan työvoiman saatavuus vaikeuttaa yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehitystä.

– Hakijoiden vähäinen tai soveltumaton koulutus, pula hakijoista sekä kiristynyt kilpailu työntekijöistä ovat kolme suurinta syytä rekrytointiongelmille. Viime vuoteen verratessa erityisesti pula hakijoista on kasvanut, kertoo asiantuntija Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista.

Oppilaitosyhteistyössä toimivimmiksi osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta koettiin oman henkilöstön kouluttaminen, oppisopimus sekä koulutussopimus.

Oman henkilöstön kouluttaminen vähentää rekrytointien riskejä ja jo olemassa olevaa osaamista täydentämällä saadaan täsmätyövoimaa.

– Huolestuttavaa oli kuitenkin se, että oppisopimuksen uusista mahdollisuuksista ei vieläkään tiedetä riittävästi. Lisäksi oppisopimuksen käyttöä rajoittaa koulutusmuodon kalleus etenkin koulutuksen alkuvaiheessa, summaa Ennakointikamarin projektipäällikkö Tuula Pyykkö.

Kyselyssä esitettiin myös ehdotuksia osaamistarpeiden ennakoinnin ja osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Maahanmuutto ja kielitaitokysymykset nousivat kyselyn avoimissa vastauksissa esille eri näkökulmista katsottuna. Vastauksissa kaivattiin niin nopeaa työllistymistä integraation vahvistajana kuin toisaalta myös kielitaitoon panostamisen merkitystä.

Osaamiskyselyyn vastasi 216 yritystä ja data kerättiin sähköisesti 6.–18.2.2019.

 

Kooste kyselyn tuloksista

Kysely työvoiman saatavuudesta Uudellamaalla

 

Onko suomalainen osaaminen rapistumassa?

Yrityksillä edelleen puute osaavasta työvoimasta – kilpailu työntekijöistä kiristynyt

Katso YLE:n aamutv

Lue myös

Neuvontapalvelut: EU:n tukemia lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia yrityksille

Euroopan unioni tukee yrittäjiä ja yrityksiä monilla erilaisilla ohjelmilla. EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmien lisäksi yrityksille...

Kilpailukieltosopimuksia koskeva muutos tuli voimaan – hyödynnä siirtymäaika

Työnantajan kannattaa nyt hyödyntää siirtymäaika, sillä vuoden 2022 aikana työnantaja voi irtisanoa vanhat kilpailukieltosopimukset ilman...

Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen vaatimus: Kuntayhtiöt pois markkinoita häiritsemästä

Kuntayhtiöiden rönsyilevä ja epäreilu yritystoiminta haittaa talouskasvua ja vääristää markkinoiden toimintaa....