Julkiset hankinnat – hankintasopimuksen muuttaminen voi johtaa yllättäviin seurauksiin

Julkisen hankintasopimuksen olennainen muuttaminen sopimuskauden aikana ilman uutta tarjouskilpailua on lähtökohtaisesti kiellettyä.

Hankintasopimuksen muutos on olennainen, jos sopimus muuttuu sen seurauksena luonteeltaan huomattavasti erilaiseksi alkuperäiseen sopimukseen verrattuna esimerkiksi, jos sopimuksen soveltamisala laajenee huomattavasti tai jos alkuperäinen sopimuskumppani korvataan toisella.

Olennaisetkin muutokset voivat olla sallittuja, jos niihin on esimerkiksi varauduttu jo tarjouspyyntöasiakirjoissa selkeillä, täsmällisillä ja yksiselitteisillä ehdoilla. Sopimuskumppanin vaihtaminen on sallittua, jos se perustuu esimerkiksi yrityskauppaan ja uusi kumppani täyttää alkuperäiset soveltuvuusvaatimukset eikä sopimusta samalla muutoin olennaisesti muuteta.

Hankintasopimuksen olennainen muuttaminen voi johtaa toimittajan kannalta ikävään yllätykseen. Hankintalaki antaa nimittäin hankintayksikölle EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa yksipuolisen oikeuden irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos siihen on tehty kielletty muutos. Irtisanomisoikeus koskee koko sopimusta, ei vain sovittua muutosta.

Myös markkinaoikeus voi määrätä koko sopimuksen tehottomaksi kielletyn olennaisen muutoksen seurauksena, kuten esimerkiksi tuoreessa ratkaisussa MAO:469/18 (ei lainvoimainen). Kyseisessä tapauksessa hankintayksikkö oli tilannut IT-laitetoimittajalta värikasetteja hankkimiinsa laitteisiin, vaikka kasetit eivät olleet mukana tarjouspyynnössä.

Siitä huolimatta, että sopimusta ei ollut kirjallisesti muutettu, markkinaoikeus katsoi värikasettitilausten merkinneen alkuperäisen IT-laitesopimuksen olennaista muuttamista. Markkinaoikeus määräsi koko sopimuksen tehottomaksi.


Erkko Ruohoniemi
partner
asianajaja
Asianajotoimisto Merilampi Oy


 

Lue myös:

Lomautuksen palkanlaskentakysymyksiä

Lomautus ja luontoisedut Luontoisedut kuten auto- ja puhelinetu ovat osa työntekijän palkkaa. Lomautuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta ja vastaavasti...
Edellinen artikkeli Miljoonalahjoitus avaa uusia opintoväyliä ja yrittäjyyspolkuja Seuraava artikkeli Viisas yritys ennakoi vastuullisuusvaatimuksia