Neuvonnan artikkelit

Valitse sisältötyyppi

Tulokset: Neuvonnan artikkelit, Sopimusoikeus

Neuvontapalvelut: Jakelusopimuksia koskevat uudet säännöt

Toimitus- ja jakelusopimuksia eli vertikaalisia sopimuksia koskevat säännöt muuttuivat, kun komissio päivitti vertikaalisen ryhmäpoikkeusasetuksen (VBER-asetus, komission asetus (EU) 2022/720).

Sähköinen allekirjoitus ja sopimuksen muotovapaus

Sopimuksen muotovapaus Suomessa lähtökohta on sopimusten muotovapaus. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimus voidaan tehdä kirjallisesti,...