Maija Kärkäs on juristi ja päällikkö Enterprise Europe Networkissa ja hän toimii Helsingin seudun kauppakamarissa.

Neuvontapalvelut: Koti- ja etämyynnin peruuttamisoikeuden rajaaminen mittatilaustavaroiden osalta

EU:ssa kuluttajalla on 14 päivän peruuttamisoikeus koti- ja etämyynnissä. Peruuttaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Peruuttamisoikeus on kuitenkin mahdollista rajata pois tietyissä tapauksissa. Kuluttajaoikeusdirektiivissä ja vastaavasti Suomen kuluttajansuojalaissa (6:16§) on määritelty peruuttamisoikeuden rajoitukset, eli tilanteet, joissa peruuttamisoikeutta ei ole, ellei asiasta toisin sovita. Kohta 3 koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi.

Erikoisvalmisteisten tavaroiden, kuten mittatilausverhojen, jälleenmyyntiarvo voi olla vähäinen, tai voi olla, ettei niitä saa enää lainkaan kaupaksi. Peruutuksista saattaisi näin ollen koitua elinkeinonharjoittajalle huomattavia tappioita.

”Vaatimusten mukaisella” tai ”henkilökohtaisia tarpeita vastaavalla” tarkoitetaan sitä, että tavarat ovat periaatteessa ainutlaatuisia ja että ne on valmistettu kuluttajan esittämien ja elinkeinonharjoittajan kanssa sovittujen henkilökohtaisten toiveiden ja vaatimusten mukaisesti.

Esimerkkeinä tällaisista tavaroista ovat mittatilausverhot tai tavara, johon on lisätty kuluttajan toivomusten perusteella esimerkiksi kaiverrus tai nimikointi.

Poikkeus soveltuisi tulkintaohjeiden mukaan myös erityisen suunnitelman mukaiseen erikoisvalmisteiseen autoon tai tietokoneen erityiskomponenttiin, joka on hankittava erikseen kyseistä tilausta varten, ja joka ei kuulu elinkeinonharjoittajan yleensä tarjoamaan valikoimaan.

Jos taas kyse on elinkeinonharjoittajan ennalta määrittelemistä vakio-optioista, joista kuluttaja valitsee mieleisensä, ei peruttamisoikeuden rajaamista koskea poikkeus sovellu. Esimerkkejä tällaisista on valmistajan luettelosta valitut tietyn väriset ja tietystä materiaalista valmistetut huonekalut ja valmistajan luettelosta valittu auto ja sen lisävarusteet.

Poikkeusta ei myöskään sovelleta palvelusopimuksiin, joiden tulokset ovat aineellisia, kuten oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen tai perhetapahtuman kuvaamiseen.

Peruuttamisoikeuden rajaaminen on poikkeus kuluttajansuojalainsäädännön yleisestä säännöstä, jolla kuluttajille taataan peruuttamisoikeus etäsopimusten tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä, ja sitä on tulkittava suppeasti.

Ohjeet kuluttajan oikeuksista Euroopan komission tulkintaohjeen kohdassa 5.11.2.


Maija Kärkäs
päällikkö, juristi
Enterprise Europe Network

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaisesta työntekijästä säilytettävät asiakirjat

Tiedot tulee säilyttää siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tietojen säilyttäminen asianmukaisesti helpottaa...

Viikon kysymys: tuotteiden markkinavalvonta EU:ssa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Voiko työntekijä jäädä kotiin hoitamaan lastaan, jos päiväkoti tai koulu suljetaan lakon vuoksi?

Osa päiväkodeista ja kouluista suljetaan lakon ajaksi. Työpaikoilla pohditaan, voivatko vanhemmat...