Tiina Naskali

Olen monialaosaamisen moniottelija, jonka tekemisessä on strateginen näkökulma ja rohkeus pilotoida uutta, kuitenkin hyvää pohjatyötä unohtamatta. Toimin sidosryhmätyön ja koulutussektorin parissa Helsingin yliopistolla. Monitieteinen ja -alainen taustani antaa kykyä nähdä kehitystoimintaa, rakenteita, johtamista ja työskentelyä laajemmin eri näkökulmista. Kansainvälistyminen ja vapaaehtoisten sitouttaminen, monikielinen viestintä ja järjestelmien kehittämistyö sekä konseptointi ovat jo ennen nykyisiä työtehtäviäni tuoneet väriä työtehtäviini. Olen lisäksi toiminut laajasti sekä Suomessa että kansainvälisesti järjestökentällä erityisesti johtamistehtävissä, kehitystyön parissa ja koulutusnäkökulmasta toimien. Eri yhteiskunnan toimintasektorien tehtäväkentän kokemus ja ymmärrys on antanut ja antaa yhä arvokasta pohjaa myös sidosryhmätyössä menestymiselle ja oman toimintatavan sopeuttamiselle tarpeen mukaan. Vaikka en tällä hetkellä toimi yrityssektorilla, sidosryhmätyön sekä järjestötoiminnan kautta pidän kytkökset ja ajantasaisen ymmärryksen yllä myös yrityssektorille. Yrittäjähenkisyys ja vastuunotto omasta ja tiimin tekemisestä kulkevat luonnollisena osana kaikessa, mitä teen.

Lue myös

Viikon kysymys: työntekijämäärään sidotut velvollisuudet

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Työnantajan työturvallisuusvastuu

Työsuojelun valvontaa ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaa koskee oma lakinsa ja työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen työterveyshuoltolain mukaisesti....

Arvot vaikuttavat kumppanuuksien kohtaloihin

Kun yritysten asiakkaat toivovat ja odottavat vastuullisia tekoja ja tiettyjen arvojen toteuttamista, yritykset alkavat panostaa niihin asioihin....