Onko yrityksesi valmis sisäiseen kansainvälistymiseen?

Menestyvä monikulttuurinen yritys

Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan Talent Boost -mittarilla voit selvittää yrityksesi valmiuden hyödyntää kansainvälistä osaamista.

Kansainvälinen työvoima ja tiimi voivat olla yrityksesi tulevaisuuden menestystekijöitä ja kilpailuetuja. Kauppakamarin jäsenyritysten kokemusten mukaan ulkomaalaistaustaisella henkilöstöllä on positiivisia vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen, tuotekehitykseen ja kieliosaamiseen. Lisäksi eri taustoista tulevat osaajat auttavat uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa, laajentavat kontaktiverkostoja ja edistävät yrityksen kansainvälistymistä.

Kauppakamarin Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan tavoitteena on tehdä Suomesta ja sen yrityksistä nykyistä avoimempia kansainvälisille osaajille. Kampanja tuo esiin yrityksiä, jotka ovat onnistuneet monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä. Se kannustaa yrityksiä ja työnantajia kansainvälisten osaajien rekrytointiin ja tukee kansainvälisten osaajien potentiaalin tunnistamisessa.

Kansainvälistyminen ei tarkoita välttämättä toimimista ulkomailla. Sisäinen kansainvälistyminen tarkoittaa yrityksen valmiutta rekrytoida ulkomaalaisia työntekijöitä, johtaa kansainvälisiä tiimejä ja rakentaa toimiva monimuotoinen työyhteisö.

Yritysten kansainvälistymiskunnon testaamiseen kauppakamari ja Business Finland kehittivät Talent Boost -mittarin, jonka avulla yritykset voivat kartoittaa organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa, organisaatiokulttuurin avoimuutta sekä käytäntöjen ja järjestelmien valmiutta monimuotoiseen työyhteisöön. Mittari antaa tietoa siitä, millainen on yrityksen lähtötaso ja mitkä palvelut voisivat tukea yritystä tiellä kohti sisäistä kansainvälistymistä.


Monikulttuurinen työyhteisö parantaa asiakastyytyväisyyttä
Suomalainen työelämä monikulttuuristuu jatkuvasti. Kilpailu globaaleista osaajista tulee kiristymään, sillä maailmalla kaivataan uusia ideoita ja kasvun mahdollisuuksia.
Lue artikkeli
Kansainväliset opiskelijat voivat olla ratkaisu työvoimapulaan
Globaalissa maailmassa kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Erikoisosaamista löytyy muun muassa ulkomailta tulleilta tutkinto-opiskelijoilta.
Lue artikkeli
Monimuotoinen työyhteisö voi viedä yrityksen aivan uudelle tasolle
Monikulttuurisella työyhteisöllä on paljon positiivisia vaikutuksia muun muassa asiakastyytyväisyyteen, tuotekehitykseen ja kielitaitoon.
Lue artikkeli

Kampanjaan kannattaa osallistua ja yrityksen kunto testata, vaikka yrityksessä ei vielä olisi ulkomaalaisia työntekijöitä.

Ota ensimmäinen askel kohti sisäistä kansainvälistymistä ja menestystä:

Kampanjan toteuttamisesta vastaa Helsingin seudun kauppakamari.
Pääyhteistyökumppaneita ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Keskuskauppakamari, Business Finland ja Tekniikan Akateemiset TEK. Lisäksi mukana kampanjassa ovat Turun, Tampereen, Oulun, Pohjanmaan, Riihimäki-Hyvinkään ja Kuopion alueen kauppakamarit. Viestintäkumppaneina kampanjassa toimivat Sivistystyönantajat ry. ja Suomen Ekonomit.

Lisätietoja

Salonen Satu Talent Manager 050 381 7176
Chamber Talent Boost