Markku Lahtinen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja, vaikuttamistyö.

Kauppakamari edustaa yrityspuoluetta

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Osmo Soininvaara (vihr.) luonnehtii blogissaan 13.3.2021 kauppakamaria ”Helsingin kokoomuksen sotilaalliseksi siiveksi”.

Soininvaaran blogikirjoitukseen. Lisäksi hän väittää, ettei kauppakamari olisi sallinut autoilijoiden tilaa vähennettävän maan päältä siinäkään tapauksessa, että keskustatunneli olisi rakennettu. Kumpikaan väitteistä ei pidä paikkaansa.

Kauppakamareiden toiminta Suomessa perustuu kauppakamarilakiin. Sen mukaan kauppakamari kehittää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä hoitaa sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia tehtäviä. Kauppakamarit ovat poliittisesti sitoutumattomia ja pyrkivät määrätietoisesti parantamaan elinkeinoelämän toimintaympäristöä siitä riippumatta, minkä puolueen poliittiseen agendaan kulloinenkin asia sattuu tai ei satu sopimaan. Kauppakamarin on tultava toimeen kaikkien puolueiden ja vaihtelevien valtakoalitioiden kanssa.

Lähtökohdat Helsingin seudun kilpailukyvyn kehittämiseksi ja Helsingin keskustan vetovoiman parantamiseksi perustuvat kauppakamarin jäsenyritysten näkemyksiin, ei poliittisiin aatteisiin.

Mitä tulee väitteeseen keskustatunnelista ja autojen tilan säilyttämisestä ennallaan maan päällä, Soininvaara joko muistaa tai on käsittänyt asian väärin.

Kauppakamari on johdonmukaisesti pitänyt Helsingin kävelykeskustan laajentamista kannatettavana hankkeena sillä edellytyksellä, että samalla huolehditaan esimerkiksi tunnelilla keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla.

Eli toisella tavalla ilmaistuna: mikäli keskustatunneli olisi päätetty rakentaa, katutilaa olisi voitu ottaa nykyistä enemmän autoliikenteeltä jalankulkijoiden käyttöön.

Itse asiasta – ruuhkamaksusta

Ruuhkamaksuista käytävä keskustelu on erittäin tarpeellista niin Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa kuin koko Helsingin seudulla. Kysymys on varsin monimutkaisesta seudullisesta ratkaisusta, jonka vaikutukset ulottuvat huomattavasti Helsingin keskustaa laajemmalle.

Espoon kaupunki ja Uudenmaan liitto ovat omissa kannanotoissaan ilmoittaneet suhtautuvansa kielteisesti tieliikennemaksuihin. Samoin pääkaupunkiseudun 10 kehyskuntaa, Helsingin sekä Uudenmaan Yrittäjät ja kauppakamari suhtautuvat varauksellisesti ruuhkamaksujen käyttöönottoon seudulla.

Ruuhkamaksut olisivat päästövähennyskeinona epätasa-arvoinen ja elinkeinoelämän kannalta haitallinen – EI RUUHKAMAKSUILLE -artikkelista löytyy Sitowisen tekemä tuore selvitys, jota toivottavasti hyödynnetään muun muassa kuntavaalikentillä käytävissä keskusteluissa.

 

Lue myös

Hyödynnä Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin ja Saksan kauppakamarien globaalia ulkomaanverkostoa (AHK)

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin tiimi koostuu 31 asiantuntijasta, ja sen toimisto sijaitsee Helsingin...

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Lausunto: Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelman (ilme) 2024–2029 luonnos

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on pyytänyt Kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmaksi 2024–2029. Kauppakamari esittää...