Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

Kausityölaki uudistuu 17.6.2021

Kausityöntekijällä tarkoitetaan kolmannen maan kansalaista, jonka vakinainen asuinpaikka on muualla kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä ja joka oleskelee Suomessa laillisesti ja tilapäisesti työskennelläkseen kausiluonteisesti sellaisen määräaikaisen työsopimuksen perusteella, joka on tehty hänen ja Suomeen sijoittautuneen työnantajan välillä.

Kesäkuussa voimaan tulevat muutokset

Lakimuutoksen myötä kolmansista maista Suomeen tulevat kausityöntekijät voivat vaihtaa työnantajaa helpommin kuin aikaisemmin.

Työnantajat taas voivat uudistuksen jälkeen tehdä ilmoituksen Maahanmuuttovirastolle useammasta työntekijästä kerrallaan. Muutokset koskevat työsuhteessa tapahtuvaa kausityötä maatalouden ja matkailun alalla.

Aiemmin kausityöntekijät ovat olleet sidoksissa kausityölupaansa merkittyyn työnantajaansa. Lakimuutoksella mahdollistetaan työpaikan vaihtaminen.

Maahanmuuttovirasto voi hakemuksesta lisätä voimassa olevaan kausityöhön oikeuttavaan lupaan uuden työnantajan, joka antaa vakuutuksen siitä, että kausityön ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia tai, jos työehtosopimusta ei ole sovellettava, että ne vastaavat työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin sovellettavaa käytäntöä sekä, että kausityöntekijällä on oleskelunsa ajan kohtuullista elintasoa vastaava asianmukainen majoitus, jos työnantaja vastaa majoituksen järjestämisestä. Oikeus työskennellä uuden työnantajan palveluksessa alkaa hakemuksen vireille tultua ja sisältäen edellä mainitun vakuutuksen ja tiedon. Hakemus jätetään Maahanmuuttovirastolle.

Lakimuutoksen myötä jokaisesta samaan aikaan ja samanlaiseen työhön tulevasta kausityöntekijästä ei enää tarvitse erikseen ilmoittaa, vaan tiedot voidaan antaa yhdellä kertaa kaikista kausityöntekijöistä.

Joanna Ahokanto
lakimies

Kausityöntekijöiden paluuta Suomeen
on myös lakimuutoksella helpotettu

Kausityöntekijän ei tarvitse esittää voimassa olevaa työsopimusta tai sitovaa työtarjousta, jos kausityöntekijä on työskennellyt Suomessa ainakin kerran kausityöhön oikeuttavan luvan hakemista edeltäneiden viiden vuoden aikana ja työntekijä on noudattanut laissa säädettyjä kausityön edellytyksiä. Aiemmalle työnantajalle palaavan kausityöntekijän ei tarvitse enää esittää selvitystä työnteon edellytyksistä, sillä Maahanmuuttoviraston jo aiemmin selvittänyt työnantajan edellytykset toimia lain vaatimusten mukaisena työnantajana.

Samalla uudistus kiristää seuraamuksia kausityölakia laiminlyöneille työnantajille. Jatkossa vastuu kohdistuu myös yrityksen ja yhteisön vastuuhenkilöön.

Muutokset tulevat voimaan 17.6.2021.

Lue myös

Saisiko olla ryhmä ratkaisijoita? HAB-valmennuksesta avaimet Advisory Board -toimintaan

Sertifioinnin jälkeen osallistujat liittyvät osaksi Kauppakamarin Hyväksytty Advisory Board -jäsenalumnia ja voivat halutessaan liittyä julkiseen...

Yhteistoimintalaki uudistuu – mikä muuttuu? – päivitetty

Hallituksen esitys uudeksi yhteistoimintalaiksi on annettu 30.9.2021. Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaan, ja uusi laki on tulossa voimaan vuonna 2022.

Kauppakamarien kuntavaaliteesit – lisävelka tai veronkorotukset eivät korjaa kuntataloutta

Kauppakamarit korostavat, että kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden,...