fiiliskuva

Kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupa

Kirjanpitolautakunta on antanut omaehtoisen poikkeusluvan lausunnossaan 23.3.2021 koskien tilinpäätöksen ja toimintakertouksen laatimisajan pidentämistä yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa, jonka tilikausi on päättynyt ennen 1.1.2021.

Yksittäinen kirjanpitovelvollinen saa poiketa KPL 3:6 §:n (neljän kuukauden) määräajasta, jos:

  1. tilinpäätös laaditaan KPL 3:7 §:n edellyttämällä tavalla päivättynä ja allekirjoitettuna tilikauden päättymistä seuraavan kuuden kuukauden kuluessa;
  2. tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröidään KPL 3:9.4 §:n 1 virkkeen mukaisesti, kuuden kuukauden määräajassa, jollei rekisteröinnistä säädetä toisin muussa laissa;
  3. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen neljän
    kuukauden määräajan päättymistä; ja
  4. kohdan 3 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Kirjanpitolautakunnan toimivalta ei ulotu osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja tilintarkastuslain määräaikojen pidentämiseen eikä myöskään poikkeamiseen kirjanpitovelvollisen omien sääntöjen, kuten osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, mahdollisista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä. Niiden mukaisten määräaikojen noudattaminen on asianomaisen kirjanpitovelvollisen vastuulla tästä poikkeusluvasta huolimatta.
Sama toimivallan rajoitus koskee myös verolainsäädäntöä.

Lue myös

Suunnattu osakeanti osakeyhtiössä – painava taloudellinen syy

Lähtökohta on, että yhtiön (vanhoilla) osakkeenomistajilla on osakeannissa etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä...

Tilinpäätös ja veroilmoitus koronaviruksen aikana – PÄIVITETTY

Tilinpäätös tulee laatia kirjanpitolain mukaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Eurooppalainen yritystukiverkosto Enterprise Europe Network kokoontui Helsingissä

Vain aniharva pk-yrittäjä pääsee uransa aikana puhumaan Finlandia-talon pääsaliin ja kaiken kukkuraksi maailman suurimman yritystukiverkoston asiantuntijoille ja johtajille.